Je to diagnóza nebo typ osobnosti?

Jsem sociopat, necítím vůbec emoce, nevím, co s nimi, nechápu, proč se na mě lidi smějí, co po mě chtějí, musím se od nich odstřihávat, nejradši jsem sám.“ To mi řekl muž, který si o sobě myslí, že je sociopat.

Kde končí typ a začíná diagnóza

Než člověk dojde ke skutečné diagnóze, měl by nejprve dobře poznat svůj typ osobnosti. Teprve pak by věděl, jestli je jeho chování dáno psychickou poruchou a nebo to je přirozenost jeho mentálního typu osobnosti.

Necítit emoce, nechápat, proč se na vás lidé smějí, být rád sám, protože nerozumíte složitosti vztahů a vyčerpává vás komunikace s lidmi, to může být projev mentálního typu, který má slabý jazyk srdce, tedy sociální složku.

Slepý jazyk – co nevidím?

Konkrétně výše zmíněný muž je přesně takový mentální typ (Bojovník logický) a jeho slepým jazykem je jazyk Psychologa: navazování vztahů, lidská komunikace, sociální chování, ohledy, citlivost, láska, morální hodnoty atd.

Ani jeho další jazyk ze skupiny jazyků srdce (jazyk Herce) pro něj není natolik silný, aby rozuměl třeba tomu, proč se někdo směje, proč se někdo nějak tváří, jestli to je radost či posměch, faleš či upřímnost. Jednoduše v tom neumí číst. Nerozumí této mentální řeči. Je to jeho slabý jazyk.

Slabý jazyk není diagnóza

Každý typ osobnosti má několik slabých jazyků. Všichni z nás máme v našem mentálním typu slepé místo, které způsobuje problémy. Ale to ještě neznamená, že máme nějakou diagnózu.

Typologie nám pomáhá pochopit, co je příčinou toho, proč něco neumíme, něco nám nejde, něco nám působí stres, paniku, hysterii, úzkost nebo jiné projevy strachu.

Zjistěte svůj typ dříve, než si necháte stanovit diagnózu

Díky znalosti svého mentálního typu osobnosti víte spolehlivě to, jestli se chováte v souladu s vaším mentálním typem (včetně jeho slabin a stresových faktorů) nebo jestli se vymykáte i vlastnímu typu osobnosti a opravdu se jedná o behaviorální poruchu.

Takže než se začnete považovat za psychopaty, ADHD, OCD, hyperaktivní atd., zjistěte raději nejdříve svůj typ osobnosti a poznejte sami sebe skrze metodu, která vás primárně nediagnostikuje z pohledu nemoci.

Objevte své vrozené nastavení

Typologie se na vás podívá z nadhledu a objektivně vyhodnotí, jak má vaše mentalita nastavené parametry.

Jako automechanik, který vyhodnotí základní nastavení vozu a teprve pak začne vyhodnocovat, co je poškozeno běžným opotřebením a co je skutečný problém. 🙂

Rozvíjejte své jazyky

Jakmile znáte, které jazyk jsou vaše slabina (srdce, intuice, tělo, rozum), tak na tom můžete začít postupně pracovat. I slabé jazyky se dají rozvíjet do určité míry.

Kdyby zmíněný muž typologii znal a toto věděl, nemusel by dojít k diagnóze, která ho spíše nálepkuje, než pomáhá.

S typologií by mohl rozvíjet svůj slabý jazyk Psychologa i Herce tak, aby se naučil tuto řeč chápat v kapacitě, která mu je typologicky umožněna. A tuto kapacitu rozvíjet v takovém tempu, které ho psychicky neničí.

UŽ JSTE V KLUBU MENTÁLNÍCH JAZYKŮ?