Jak typuji

Otypování se skládá z typovací části, kdy pomocí otázek mapuji vaši mysl, abych poznala vaše mentální jazyky. Na konci typování je výkladová část, kde vám ukážu a vysvětlím vaši Mentální mapu, abyste uměli vaše mentální jazyky používat v životě a věděli, jak vám váš mentální typ může být přínosný pro život.


Ptám se

Typování probíhá tak, že se vás ptám na různé otázky z vašeho života:

 • co děláte za práci
 • co vás baví, nebaví
 • co vám jde, nejde
 • co vás těší, stresuje
 • jak trávíte den
 • čeho si všímáte atd.

Otázek je hodně, cca 160 otázek. Otázky jsou od zcela jednoduchých po hlubší, filozofičtější. Já se ptám, vy odpovídáte. Já si vaše odpovědi paralelně zapisuji, abych se k nim mohla vracet a nacházet v nich indicie, které potřebuji pro správné poznání vašeho mentálního typu. Doptávám se na to, co potřebuji upřesnit, aby nezůstalo jen u slov, ale aby byl upřesněn jejich význam.


Význam je důležitější než slovo

Význam toho, co říkáte, je důležitější, než jednotlivá slova. Podle toho poznám, o který jazyk se skutečně jedná.

Například mi řeknete, že nemáte rádi tlak. Tlak patří k jazyku Bojovníka. Já se ale nejprve zeptám, ve kterých situacích tento tlak cítíte a o jaký tlak se jedná (slovní, fyzický, časový, pracovní, vztahový, emocionální, mentální tlak). Teprve poté je upřesněn význam a já mám potvrzeno, jestli je to opravdu tlak fyzický z jazyka Bojovníka nebo tlak třeba emoční z jazyka Herce.

Nebo mluvíte o empatii, ale vyjde z toho, že popisujete jazyk intuice Filozofa. Je potřeba hledat za slovy správné významy, a to já umím, jen to chce čas.


Když nevíte, co říct

Když vás hned nenapadne odpověď nebo nevíte, jak otázku uchopit, pomůžu vám s příklady a upřesním možnosti. Dám vám na výběr a nasměruji vás. Položím otázku jinak. Dám příklad z praxe. Se mnou se nemusíte bát, že byste nevěděli, co říct. 🙂


Volné odpovědi – žádné A, B, C

Nedávám otázky s odpovědí ano/ne, jedno/druhé. To by bylo příliš zavádějící a osekané.
Vždy máte možnost odpovědět úplně volně a v odpovědi klidně odbočit od tématu (i to je ukazatel vašich jazyků). Já si ve vašich volných odpovědích najdu, co potřebuji (protože to umím). 🙂


Nehodnotím

Žádné odpovědi nejsou špatné, divné, dobré či správné. Nikdy nehodnotím, co říkáte. I když nevíte, co říct, je to odpověď. I když je pro vás nějaká otázka těžká, je to reakce vašich jazyků. Žádná z otázek nemá vést k tomu, aby se zjistilo, jestli jste dobrý či špatný člověk. Otázky vedou pouze k tomu, abych našla váš mentální typ a naučila vás ho používat.


Zapisuji si – diskotéka hemisfér

Během vašeho povídání na vás koukám na videu (Skype, Zoom) a skenuji vaši mimiku, gesta, hlas, oči a pohyby. U toho simultánně zapisuji vaše odpovědi do textového souboru a přepisuji téměř všechno, co říkáte (nazývám to pracovně mentální těsnopis).

Zatímco mluvíte, já píšu. Často píšu ještě předchozí větu, zatímco vy už říkáte novou. Můj mozek se rozdělí na několik částí a začne diskotéka:

 • První část mozku si pamatuje vaši předchozí větu (a ruka ji zapisuje).
 • Druhá část mozku poslouchá novou větu.
 • Třetí část mozku mi napovídá doplňkové otázky.
 • Čtvrtá část mozku sleduje, jak se pomalu objevují vaše jazyky.
 • Pátá část mozku si dělá poznámky.

V jeden okamžik tedy mluvím, poslouchám, koukám, ptám se, píšu, vymýšlím doplňkové otázky a ještě si dělám v textu rychlé poznámky, když se mi ukáže jasně jeden z vašich jazyků (dokonce jsem se naučila psát poslepu tak, abych během psaní mohla současně koukat na vás, nikoliv na text nebo klávesnici).

Proto jednotlivé hovory trvají maximálně 60 minut, neboť pak jsou mé limity naplněny.


Co když přijede pošťák?

Během typování se někdy stane, že mně či vám přijede zásilka nebo vám někdo volá a je to urgentní. To vůbec nevadí. Na pár minut dáme pauzičku, odskočíte si a pokračujeme dál. Hovor nepřerušujeme, prostě jen na chvilku odběhnete. Stejně tak si kdykoliv můžete zajít na záchod nebo pro vodu. Já taky občas chodím, protože tělu neporučíš. 🙂

Rozhovor je neformální, takže jde o to, abyste se cítili v pohodě a neměli stres, kdy do toho na chvilku něco vpadne.


Jak dlouho trvá otyp?

Typovací hovory jsou kontinuální a trvají několik měsíců.

Je to proto, že na začátku se bavíme spíše o obecných věcech typu práce, škola, povinnosti, každodennost atd. Ale později se dostáváme do větší hloubky a taky se více známe a jste uvolněnější a otevřenější. Teprve pak vidím celou vaši osobnost. Načtu si vás ve více fázích a nezůstane jen u prvního dojmu. Je to důležité, protože typologicky se každý člověk v prvních chvílích projevuje jinak, jako by měl společenskou masku, která mu pomáhá se zorientovat a cítit se v bezpečí, dokud nezjistíte, že můžete být sami sebou.


Terapie

Pro soustu klientů má typování a odpovídání na otázky terapeutický účinek. Možnost být vyslyšen a nehodnocen je velmi příjemné a léčivé. Otázky vedoucí do nitra vás totiž nabádají zamyslet se nad tématy, nad kterými v každodenním životě normálně nepřemýšlíte.

„Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela.“ To je častá věta mých klientů. A díky rozhovoru se mnou si můžete uvědomit, jak některé věci v životě vlastně máte. Udělat si bilanci, uvědomění, sebereflexi.

Hodně také porovnáváme současnost s minulostí, protože minulost utváří to, kým dnes jste, a ukazuje, co vás v životě formovalo, ovlivňovalo od dětství (vlivy rodičů hrají hlavní roli na tom, jak je váš mentální typ projeven a zformován). A tak již během typování sami sebe slyšíte nahlas říkat, jak jste v životě posunuli a kam jste došli. Díky některým otázkám se začnete dívat na svůj život jinak, začnete zaměřovat svou pozornost na věci, které jste předtím neřešili nebo si je neuvědomovali.


Zpracování

Po skončení typování a dokončení všech otázek zpracuji vaše odpovědi. Připravím pro vás PDF se šablonou, do které si pak na výkladu budete zapisovat důležité aha momenty a informace.

Pak domluvíme výkladový hovor, kde budu mluvit o vašem mentálním typu a vašich jazycích:

 • jak vaše jazyky používat
 • na co si dát pozor v rozhodování
 • čím se v životě řídit
 • jak zvládat stres
 • kde v sobě najít odpovědi
 • jak komunikovat své potřeby
 • jak se nenechat zmást podvědomím
 • co je vaše a co převzaté od rodičů

a mnoho dalšího…


Nahrávka

Výklad vždy nahrávám, abyste si nemuseli pamatovat všechno hned. Při opakovaném poslechu uslyšíte informaci, kterou jste napoprvé neslyšeli atd. Po výkladu je celé otypování u konce.


A co následuje potom?

Dále máte možnost objednat si navazující konzultace (tzv. typologický koučink). Na konzultacích se mě můžete ptát na jakékoliv situace z vašeho života. Já vám pomohu spojit situace s vaším mentálním typem a povedu vás v tom, abyste uměli své jazyky mistrně používat v životě a komunikaci s druhými lidmi a osvojili si sebekoučink.

Ze všech konzultací budete mít opět nahrávku.


Přihlaste se na otypování

Více informací o otypu zde.

Tagy:

UŽ JSTE V KLUBU MENTÁLNÍCH JAZYKŮ?