Jak vznikly Mentální jazyky?

Mentální jazyky (MJ) jsou typologická metoda, která nabízí pohled do nitra naší osobnosti.

Historicky vzato – na počátku všeho byla analytická psychologie C. G. Junga. Jungovy studie byly uchopeny a zpracovány a rozvinuty ve dvou hlavních odvětvích – v ruské typologii socionika a též v americké typologii MBTI. A jak se čas a lidstvo vyvíjejí, vyvíjí se i typologie.

O typologii

Typologie je organický obor, který se musí zákonitě měnit jako každá věda, která neustále zpracovává nové poznatky, staví na starých výzkumech, přezkoumává je a zjišťuje, jestli stále platí ty závěry, které byly ve své době platné.

V životě je potřeba udržet pokrok a vývoj. A protože se jako lidstvo vyvíjíme a mění se naše psychika a chování vlivem doby, ve které žijeme, nemůžeme sebe posuzovat z hlediska poznatků, které byly aktuální v jiném století a v jiné kultuře. Před 50 lety byli lidé jiní, před 100 lety se lidí chovali podle jiných pravidel a celkově jsme žili v kontextu jiné historické doby a možností.

A tak je potřeba neustrnout a inovovat, tvořit nové výzkumy a přepracovávat staré, nefunkční, které ale mají dobrý základ. A tak se stalo v mém případě.

Setkání se socionikou

Jak jsem již na začátku tohoto článku psala, z Jungových poznatků vyšla ruská typologie socionika. Se socionikou jsem se poprvé setkala v roce 2009 a začala jsem ji studovat a zkoumat.

Tato ruská typologie má výborný základ, je skvělá a funkční, co se samotného systému týče, ale v práci s typem zůstává na povrchu a nejde tolik do hloubky. Je příliš vědecká, poněkud zastaralá, v lecčems je velmi dogmatická a pasuje spíše na ruskou mentalitu a národa v době, ve které vznikla (tzn. cca před 70 lety).

Nicméně struktura je tam výborná a na ní jsem začala stavět své vlastní poznatky z praxe. Přepracovala jsem starý systém, jehož základy jsou pevné, ale potřebovaly inovovat, neboť doba jde kupředu a socionika zůstávala stát na místě.

Posun kupředu

Tam, kde se socionika dostala do slepé uličky, tam jsem já našla odpovědi. Inovovala jsem systém, objevila hlubší souvislosti a došla k novým závěrům. Objevila jsem vlastní postupy, charakteristiky a techniky v poznávání typů, vymyslela jsem nové názvoslovístvořila unikátní Mentální mapu ©, která zcela přesně dokáže vysvětlit psychické a mentální procesy v nastavení mysli typu člověka.

Vypozorovala jsem z praxe více charakteristických vlastností, které lépe a přesněji definují, jak typy fungují. Celkově jsem vyvinula novou ucelenou metodu a původní typologii rozvinula dál do novodobé praktické podoby, která je srozumitelnější a praktičtější než socionika či jiné vědecky pojaté typologie, a zároveň sedí perfektně na míru i lidem, kteří už prošli jinými typologiemi, odpovídají na všechny oblasti a témata ze života, na které jiné typologie neumí odpovědět.

Jak Mentální jazyky pracují

V Mentálních jazycích pracuji holistickým způsobem, tedy celostně – dívám se na typ člověka z více úhlů pohledu a propojuji typ také se znalostí astrologie, z níž jsem vypozorovala přímé vlivy na jednotlivé jazyky. Je to celkové mnohem hlubší a přesnější metoda v poznávání typu člověka, která umí vysvětlit i typologické paradoxy. V typu člověka je mnoho vrstev a je potřeba prozkoumat vše, aby nedošlo ke škatulkování a házení do jednoho pytle. Každý člověk je totiž naprostý originál! 

Mentální mapa© – unikát na poli typologie

Jsem autorkou Mentální mapy©, což je inovovaná struktura znázorňující psychickou kostru typu člověka, vyvinutá z původní předlohy, tzv. modelu A (Aušry Augusty, zakladatelky socioniky). Touto mapou jsem zcela překonala všechny typologické systémy, neboť neexistuje nic tak přesnějšího na poli typologie osobnosti, jako je tato mapa. Mapa přináší nové souvislosti a odpovědi na to, jak lidská psychika funguje. Díky Mentální Mapě© máme k dispozici doslova „rentgen“ lidské psychiky v konkrétním typu člověka – tuto mapu získáte na osobním otypování.

Mentální mapa© vysvětluje strukturu typu a jeho jazyků zcela novým způsobem, který nenajdete v žádné podobné typologii, díky čemuž jsou Mentální jazyky naprosto jedinečné a odlišné od jiných typologií.

O rozdílu mezi typologiemi, v čem se Mentální jazyky liší od MBTI a od Teorie typů se dočtete zde.

Chcete vědět, jaký jste typ osobnosti a jak se můžete rozvíjet? 

.
  • UŽ MÁTE STAŽENÝ E-BOOK ZDARMA?
    .
  • Témata
  • Nové články