Jak vznikly Mentální jazyky?

Mentální jazyky (MJ) jsou typologická metoda, která nabízí pohled do nitra naší osobnosti. Historicky vzato – na počátku všeho byla analytická psychologie C. G. Junga. Jungovy studie byly uchopeny a zpracovány a rozvinuty ve dvou hlavních odvětvích – v ruské typologii socionika a též v americké typologii MBTI.

Se socionikou jsem se poprvé setkala v roce 2009 a začala jsem ji studovat a zkoumat. Tato ruská typologie je skvělá a funkční, co se samotného systému týče, ale v práci s typem zůstává na povrchu a nejde tolik do hloubky. Je příliš vědecká, poněkud zastaralá, v lecčems velmi dogmatická a pasuje spíše na ruskou mentalitu a národa v době, ve které vznikla.

Mentální jazyky tedy vycházejí z ruské typologie socionika, na jejiímž základě stavím, ale díky vlastnímu zkoumání a bádání nad jejími zákonitostmi jsem posunula a rozvinula dál to, kam jsem se se socionikou dostala do slepé uličky. Inovovala jsem systém, našla nové odpovědi a hlubší souvislosti a došla k novým závěrům. Objevila jsem vlastní postupy a techniky v poznávání typů, vymyslela jsem nové názvosloví a Mentální Mapu ©, vypozorovala jsem z praxe více charkateristických vlastností, které lépe a přesněji definují, jak typy fungují. Celkově jsem vyvinula novou ucelenou metodu a původní typologii rozvinula dál do novodobé praktické podoby, která se jmenuje Mentální jazyky.

Mentální jazyky jsou v něčem jednodušší než vědecky pojaté typologie a zároveň o mnoho hlubší metoda v poznávání typu člověka. V MJ pracuji holistickým způsobem, tedy celostně – propojuji typ se znalostí astrologie, z níž jsem vypozorovala přímé vlivy na jednotlivé jazyky. Dívám se na typ z celkového pohledu, protože v typu člověka je mnoho vrstev.

 

 

Jsem také autorkou Mentální Mapy ©, což je inovovaná struktura znázorňující psychickou kostru typu, která současně zachovala, ale zcela přepracovala socionickou strukturu, rozvíjí ji a přináší více souvislostí a odpovědí. Díky Mentální Mapě © máme k dispozici doslova „rentgen“ lidské psychiky v konkrétním typu člověka (o Mapě a 16 typech se učíme ve 3.třídě ONLINE kurzu).

Mentální Mapa © vysvětluje strukturu jazyků zcela novým způsobem, který nenajdete v žádné podobné typologii, díky čemuž jsou MJ tak jedinečné a odlišné od jiných typlogií, protože se opírají o dobrý základ, ale rozvíjí jej v něco nového a ještě více pasujícího, co zcela detailně umí vysvětlit většinu vrstev lidské osobnosti.