Jak vznikly Mentální jazyky?

Mentální jazyky (MJ) jsou typologická metoda, která nabízí pohled do nitra naší osobnosti.

Historicky vzato – na počátku všeho byla analytická psychologie C. G. Junga. Jungovy studie byly uchopeny a zpracovány a rozvinuty ve dvou hlavních odvětvích – v ruské typologii socionika a též v americké typologii MBTI. A jak se čas a lidstvo vyvíjejí, vyvíjí se i typologie.

 

O typologii

Typologie je organický obor, který se musí zákonitě měnit jako každá věda, která neustále zpracovává nové poznatky, staví na starých výzkumech, přezkoumává je a zjišťuje, jestli stále platí ty závěry, které byly ve své době platné.

V životě je potřeba udržet pokrok a vývoj. A protože se jako lidstvo vyvíjíme a mění se naše psychika a chování vlivem doby, ve které žijeme, nemůžeme sebe posuzovat z hlediska poznatků, které byly aktuální v jiném století a v jiné kultuře. Před 50 lety byli lidé jiní, před 100 lety se lidí chovali podle jiných pravidel a celkově jsme žili v kontextu jiné historické doby a možností.

A tak je potřeba neustrnout a inovovat, tvořit nové výzkumy a přepracovávat staré, nefunkční, které ale mají dobrý základ. A tak se stalo v mém případě.

Setkání se socionikou

Jak jsem již na začátku tohoto článku psala, z Jungových poznatků vyšla ruská typologie socionika. Se socionikou jsem se poprvé setkala v roce 2009 a začala jsem ji studovat a zkoumat.

Tato ruská typologie má výborný základ, je skvělá a funkční, co se samotného systému týče, ale v práci s typem zůstává na povrchu a nejde tolik do hloubky. Je příliš vědecká, poněkud zastaralá, v lecčems je velmi dogmatická a pasuje spíše na ruskou mentalitu a národa v době, ve které vznikla (tzn. cca před 70 lety).

Nicméně systém je tam výborný a na něm jsem začala stavět své vlastní poznatky z praxe. Přepracovala jsem starý systém, jehož základy jsou pevné, ale potřebovaly inovovat, neboť doba jde kupředu a socionika zůstávala stát na místě.

Posun kupředu

Tam, kde se socionika dostala do slepé uličky, tam jsem já našla odpovědi. Inovovala jsem systém, objevila hlubší souvislosti a došla k novým závěrům. Objevila jsem vlastní postupy, charakteristiky a techniky v poznávání typů, vymyslela jsem nové názvosloví a stvořila unikátní Mentální mapu ©, která zcela přesně dokáže vysvětlit psychické a mentální procesy v nastavení mysli typu člověka.

Vypozorovala jsem z praxe více charakteristických vlastností, které lépe a přesněji definují, jak typy fungují. Celkově jsem vyvinula novou ucelenou metodu a původní typologii rozvinula dál do novodobé praktické podoby, která je srozumitelnější a praktičtější než socionika či jiné vědecky pojaté typologie, a zároveň sedí perfektně na míru i lidem, kteří už prošli jinými typologiemi, odpovídají na všechny oblasti a témata ze života, na které jiné typologie neumí odpovědět.

 

Jak Mentální jazyky pracují

V Mentálních jazycích pracuji holistickým způsobem, tedy celostně – dívám se na typ člověka z více úhlů a propojuji typ také se znalostí astrologie, z níž jsem vypozorovala přímé vlivy na jednotlivé jazyky. Je to celkové mnohem hlubší a přesnější metoda v poznávání typu člověka, která umí vysvětlit i typologické paradoxy. V typu člověka je mnoho vrstev a je potřeba prozkoumat vše, aby nedošlo ke škatulkování a házení do jednoho pytle. Každý člověk je totiž naprostý originál! 

Mentální mapa© – unikát na poli typologie

 

Jsem autorkou Mentální mapy©, což je inovovaná struktura znázorňující psychickou kostru typu člověka. Touto mapou jsem zcela překonala všechny typologické systémy, neboť neexistuje nic tak přesnějšího na poli typologie osobnosti, jako je tato mapa. Mapa přináší nové souvislosti a odpovědi na to, jak lidská psychika funguje. Díky Mentální Mapě© máme k dispozici doslova „rentgen“ lidské psychiky v konkrétním typu člověka (o Mapě a 16 typech se učíme ve 3.třídě ONLINE kurzu).

 

Mentální mapa© vysvětluje strukturu typu a jeho jazyků zcela novým způsobem, který nenajdete v žádné podobné typologii, díky čemuž jsou Mentální jazyky naprosto jedinečné a odlišné od jiných typologií.

 

O rozdílu mezi typologiemi, v čem se Mentální jazyky liší od MBTI a proč nemáme testy, se dočtete zde.

Chete se naučit mentální jazyky a poznávat typy v praxi?

Chcete vědět, jaký jste typ osobnosti a jak se můžete rozvíjet? 

panáček uprostřed čtyř polí

Chcete mít přístup do knihovny s přednáškami osobního rozvoje? 

panáčci poslouchají videa a mají sluchátka

Chcete dostávat novinky

.