V čem se Mentální jazyky liší od jiných typologií?

Mentální jazyky (MJ) jsou podobné všem typologiím, v nichž je řeč o 16 typech, takže vám také řeknou, jaký jste typ, jaké máte silné a slabé stránky (tělo, intuice, srdce, rozum), popíšou vám vědomí a podvědomí, extroverzi, introverzi, iracionálnost a racionálnost. Ale přesto jsou jiné.

Ten hlavní rozdíl vnímám v tom, že jsem autorkou. Autor tvoří nové věci a vkládá do tvorby sebe sama. Pokud tedy není interpretem. Interpret také vkládá kus sebe, ale netvoří, pouze reprodukuje, co napsal někdo jiný a drží se přelohy. Je to stejné jako v hudbě: skladatel píše nové skladby a muzikant je interpretuje. V hudbě jsem byla interpretem, ale zde v Mentálních jazycích jsem autorkou. Tudíž v typologii Mentální jazyky jsou zcela nové závěry, nové postupy, jiné charkteristiky jazyků a typů, jiné výsledky a práce s typem. A teď k těm rozdílům.

 

ODLIŠNOST OD SOCIONIKY

Mentální jazyky se od socioniky liší především těmito znaky:

 • jsou praktické a srozumitelné pro laika
 • teorii převádějí do praxe
 • přesněji definují jednolivé chování
 • mají přepracovanou strukturu: Mentální Mapa ©
 • je v nich srozumitelnější nové názvosloví
 • charakteristika typů je zde inovovaná
 • vysvětlují vztahy mezi typy zcela jinak
 • pracují s typem velmi hloubkově, nejdou jen po porvchních znacích
 • mají holistický přístup v typování člověka
 • vysvětlují, proč se dva stejné typy mohou projevovat dost odlišně

 

Na socionice se mi moc líbila její struktura a členění, ale závěry, které socionika dělá na základě pozorování chování, neodpovídají skutečnému typu člověka. V socionice vám řeknou, že když pracujete podle návodu nebo receptu, tak jste racionální typ. Nebo vám řeknou, že když se hodně usmíváte, tak jste typ srdce. Nebo když vedete velkou firmu a pracujete s velkými penězi, musíte být logický typ. Ale není to pravda. Není to tak prvoplánově jednoduché. Nelze takto klouzat po povrchu.

V Mentálních jazycích netypuji jen podle povrchních projevů, ale jdu mnohem více do hloubky. Proto vám výsledky vašeho typu neřeknu za dvě hodiny, ale třeba až za dva měsíce. Přišlo ke mně mnoho lidí, kteří byli na socionickém otypováni, ale jejich typ jim neseděl a nevěděli, jak se sebou mají pracovat, protože se nakonec ukázalo, že jsou jiný typ.

V Mentálních jazycích každou charakteristickou vlastnost přezkoumám a podívám se, jestli vaše úsměvy nevycházejí z podvědomí. Nebo jestli nejsou naopak vaším velmi slabým jazykem, který se snažíte zvýraznit tím, že ho přeháníte. Vaření podle kuchařky nebo systematické organizování prostoru vůbec nemusí být důkazem, že jste racionální typ. Stejně tak vaše potřeba být sám nemusí znamenat, že jste introvert.

Socionika dále používá velmi vědecké pojmy a pro laika je opravdu těžké pochopit, co v chování člověka znamená bolestivá čtvrtá funkce, místo nejmenšího odporu, element extrovertní etiky, ale když vám řeknu: „Jazyk Herce je tvůj slepý jazyk, proto tak nerad mluvíš před velkým počtem lidí.“ Dalo by se říci, že to je jen řečeno jiným způsobem, že to není nic nového, že? Jenže…

Zkuste si představit, že dostanete do ruky složitou teorii, kterou vám nikdo podrobně nevysvětlí. Máte před očima nějaké závěry a čtete definice a slova, u kterých vůbe netušíte, co znamenají. Snažíte se to pochopit a vypozorovat v praxi. Překládáte všechny ty vědecké jungovské pojmy do něčeho uchopitelného, čemu se dá rozumět na první přečtení. A v průběhu několikaletého procesu zkoumání této typologie zjistíte, že polovina původní teorie je zbytečně složitá a dogmatická a druhá polovina je v reálu úplně jinak. A dojdete ke zcela novým závěrům a vlastním výsledkům vaší badatelsko vědecké aktivity. Pokud nevěříte, vřele vám doporučuji jít a studovat socioniku, uvidíte sami. 🙂

Mentální jazyky se od socioniky liší také tím, že nedělají rychlé závěry a neslibují, že budete umět typovat za dva dny, stačí vám absolvovat seminář „jak typovat“. Ačkoliv jsou MJ jednodušší a praktičtější, jejich studium je náročné nikoliv na pochopení, ale proto, že se nedá typovat podle povrchních znaků. Musíte umět dobře pozorovat a vidět pod povrch. Znalost definic je důležitá, ale nestačí.

 

ODLIŠNOST OD MBTI

Občas jsem zaslechla, že Mentální jazyky jsou to samé co MBTI, jenom jinak řečeno. To bohudík není pravda. Už jen proto, že Mentální jazyky dělám já a já jsem jiná než tvůrci MBTI, což se samozřejmě odráží na výsledku. Ale řeknu vám další velmi podstaté důvody.

V typologii MBTI se pracuje s testem, který má předdefinované odpovědi a vy si z nich musíte nějakou vybrat, tedy nemůžete odpovídat svobodně. Tento test nepozná, jestli odpovědělo vaše vědomí nebo podvědomí. Takže v testu můžete odpovídat jako typ srdce, ale ve skutečnosti jste typ rozumu.

V Mentálních jazycích nedostanete vyhodnocení testu s rozdělením čtyř hlavních skupin, kam podle MBTI spadáte. V Mentálních jazycích dostanete celkový obrázek vašeho typu Mentální Mapu©, kde je jasně rozděleno vědomí a podvědomí, které má vliv na to, jak vnímáte realitu (jistota, že sami sobě nenalháváte, že jste někým jiným). V Mentálních jazycích vás typolog vidí z vnějšího pohledu, z nadhledu, z odstupu a nemá důvod si o vás myslet něco jiného, než co vidí. Typolog na tom nemá osobní podíl a nechce „sám sebe vidět v lepším světle“.

Když jsem si dělala MBTI test a pravdivě odpovídala na otázky, nikdy mi nevyšel můj MJ typ, protože test nebyl schopen poznat mou introverzi, když jsem v otázkách o společenském chování a komunikaci odpovídala jako extrovert (to MJ vysvětlit umí). Můj skutečný typ mi v MBTI vyšel až tehdy, když jsem schválně u všech otázek nezaklikla nic a šla na další otázku, což je velmi zvláštní, protože jsem vlastně neodpověděla na žádnou otázku, a přesto mi to vypočítalo nějaký výsledek. Proto testy nemohou fungovat. Jsou to předdefinované odpovědi na předdefinované otázky. Ale lidé nejsou předdefinovaní roboti (možná jen typ jako Sheldon Cooper 🙂 ), a tak to úplně nemůže fungovat, když nemáte možnost odpovědět zcela a plně vlastními slovy a jenom musíte vybírat z možností.

Ale není to jen o testu. MBTI je velmi věděcký, složitý logický systém. A má zcela jiné definice vlastností chování typů. Sleduju na Instagramu hashtagy s různými MBTI značkami typů a často se tam píše něco, co by mohl říct i zcela jiný typ, než který se pod ty citáty podepsal. MBTI se hodí spíše do firem, kde si zaměstnanec udělá test a podle toho mu přiřadí nějakou pozici. Ale nikdy si nemůžete být jisti, že ty výsledky testu jsou pravdivé. A především ty charakteristiky jednotlivých chování jsou často úplně naopak.

Například jste introvertní tělsený typ Požitkář, ale v MBTI vám vyjde výsledek, který by se v Mentálních jazycích shodoval s extrovertním tělesným typem Bojovník. A to je zcela opačný typ. Tudíž MBTI typologie úplně jinak definuje a zařazuje jednotlivé chování, než je definováno v Mentálních jazycích – ty jsou jednoduché, praktické, žádná věda a zbytečné složitosti. Ale především je ta teorie vypozorovaná z praxe.

Mentální jazyky nejsou stejné jako MBTI, protože:

 • mají jiné definice a charakteristiky chování
 • mají jiný způsob, jak typy poznat a vysvětlit
 • mají jinou strukturu skladby typu
 • používají testy

 

ROZDÍL V DEFINICI – PŘÍKLAD:

Pro názornou ukázku vám chci ukázat, co se V MBTI se dozvíte o jednom rysu chování (cituji Wikipedii):

„Introvertní smysly (Si): Introvertní smysly jsou dominantní funkcí pro typy ISTJ a ISFJ. Jsou zaměřeny na fakta, která si člověk zapamatoval v minulosti, fungují jako knihovna plná novin, když člověk potřebuje, přečte si článek, který hledá. Nositelé této funkce si nejlépe pamatují fakta, ale nebývají příliš kreativní a otevření úplně novým postupům a myšlenkám.“

 

V Mentálních jazycích se introvertní smysly (= tělo) jmenují jazyk Požitkáře a ten je flexibilní, tedy velmi přizpůsobivý tomu, co se děje kolem něj v prostoru. Reaguje na podněty, změny v okolí. Je velmi kreativní v praktické rovině, umí si pomoct různými vychytávkami a zlepšováky, vyrobit si pomůcky, je tvořivý, rukodělný. Pamatuje si to, co dělal rukama, čeho se dotýkal. Má v rukách cit a umí poznat struktury a povrchy. Je introvertní a dokáže se dlouho soustředit na detialní činnost. Dělá věci iracionálě = od oka, nemusí si to změřit nebo si to změří na prstech, krocích atd. Vidí dobře detaily v prostoru. Je všímavý, hned pozná, že jste doma vymalovali nebo máte nový účes. Tento jazyk vůbec nesouvisí s fakty, ani se vzpomínáním na minulost, jak uvádí MBTI výše. Požitkář žije tady a teď, soustředí se na své pohodlí, tělo, klid, atmosféru v prostoru. Jsou pouze dva typy: Požitkář etický a logický, oba typy jsou iracionální, flexibilní a introvertní.

Tady vidíte, jak velký rozdíl je zde v definování lidského projevu v MBTI a v Mentálních jazycích. Je to jen příklad. Ale v podstatě definice z MBTI by spadala v Mentáních jazycích do jazyků hlavy, rozumu – tedy jazyka Přeýšlivce (introvertní rozum). S tělem toto nemá vůbec nic společného, a tak vám nemůže v MBTI vyjít srávný typ, pakliže test vyhodnocuje jako smyslový jazyk chování, které se týká logičnosti.

 

ODLIŠNOST OD TEORIE TYPŮ

Teorie typů je podobně složitá jako MBTI, protože MBTI rozvíjí. Kromě toho tam ještě jeden zásadní rozdíl. Teorie typů říká, že na svůj vlastní typ si musíte přijít sami, protože vás nikdo nezná tak dobře, jako vy. A v tomto názoru se zcela rozcházíme, protože Mentální jazyky říkají pravý opak – nejtěžší je správně poznat sebe sama, protože nás mate podvědomí. Ano, známe se dobře. Ale naše podvědomí je pěkná potvora a namlouvá nám (oprávněně), že jsme někdo jiný.

Tak třeba já mám slepý jazyk Pracanta, to znamená, že samotná práce, výkonnost a disciplína jsou pro mě vyčerpávající. Jenže kdybych si měla přijít sama na to, jaký jsem typ, možná bych došla k tomu, že jsem typ Pracant, protože mám pocit, že pořád jen pracuju. Jenže tento pocit vychází z mého nejslabšího jazyka, protože mi jako práce připadá úplně každý úkol, který musím udělat a nutí mě to se na něj neustále soustředit. A proto se tím jazykem Pracanta pořád zaobírám a snažím se ho nějak uchopit, dokončit, vyřešit. A tak sama sobě připadám, že furt dřu, a tudíž přece musím být ten typ Pracant, když pořá jen pracuju.

Sami sebe dokážete přesvědčit v podstatě o čemkoliv, stačí když tomu chcete věřit. A když si přečtete knihu Teorie typů, najdete se klidně v každém typu, protože vždycky si vybavíte nějakou situaci, která bude odpovídat popisku v knize. Proto je jen velmi málo lidí, kteří opravdu umí poznat vlastní typ.

Takže Teorie typů (TT) také není to, co Mentální jazyky. Neboť TT navazuje na systém MBTI, tudíž je stejně složitá. A to Mentální jazyky opravdu nejsou.

Chcete vědět, jaký jste typ osobnosti a jak se můžete rozvíjet? 

.
 • UŽ MÁTE STAŽENÝ E-BOOK ZDARMA?
  .
 • Témata
 • Nové články