V čem se Mentální jazyky liší od jiných typologií?

Mentální jazyky (MJ) jsou podobné všem typologiím, v nichž je řeč o 16 typech, takže vám také řeknou, jaký jste typ, jaké máte silné a slabé stránky (tělo, intuice, srdce, rozum), popíšou vám vědomí a podvědomí, extroverzi, introverzi, iracionálnost a racionálnost. Ale přesto jsou jiné.

ODLIŠNOST OD SOCIONIKY

Mentální jazyky vycházejí ze socioniky a liší se od ní především těmito znaky:

  • praktičnost a srozumitelnost pro laika
  • teorie převedená do praxe
  • přepracovaná struktura
  • Mentální Mapa ©
  • srozumitelné nové názvosloví
  • inovovaná charakteristika typů
  • nové pojetí a vysvětlení vztahů mezi typy
  • hloubková práce s typem
  • holistický přístup v typování

 

Na socionice se mi moc líbila její struktura a členění, ale závěry, které dělá podle chování, neodpovídají skutečnému typu člověka. V socionice vám řeknou, že když pracujete podle návodu nebo receptu, tak jste racionální typ. Nebo vám řeknou, že když se hodně usmíváte, tak jste typ srdce. Nebo když vedete velkou firmu, musíte být logik. Ale to není tak jednoduché. Nelze takto klouzat po povrchu. V MJ netypuji pouze podle povrchních projevů, ale jdu mnohem více do hloubky. Proto vám výsledky vašeho typu neřeknu za dvě hodiny, ale třeba až za dva měsíce. A také ke mně už přišlo mnoho lidí, kteří byli v socionice otypováni, ale jejich typ jim neseděl nebo nevěděli, jak se sebou mají pracovat.

V Mentálních jazycích každou charakteristickou vlastnou přezkoumám a podívám se, jestli vaše úsměvy nevycházejí z podvědomí. Nebo jestli nejsou naopak vaším velmi slabým jazykem, který se snažíte zvýraznit tím, že ho přeháníte. Vaření podle kuchařky nebo systematické organizování prostoru vůbec nemusí být důkazem, že jste racionální typ. Stejně tak vaše potřeba být sám nemusí znamenat, že jste introvert.

Socionika dále používá velmi vědecké pojmy a pro laika je opravdu těžké pochopit, co v chování člověka znamená „bolestivá čtvrtá funkce, místo nejmenšího odporu, element extrovertní etiky,“ ale když vám řeknu: „Jazyk Herce je tvůj slepý jazyk, proto je pro tebe nepříjemné projevovat otevřeně emoce a mluvit sám o sobě před velkým počtem lidí.“

Dalo by se říci, že to je jen řečeno jiným způsobem, že to není nic nového. Jenže vzít složitou teorii, kterou mi nikdo moc nevysvětlil, vzít slova, kterým nerozumíte, ověřit jejich pravdivost v praxi, přeložit ty vědecké pojmy do něčeho uchopitelného a kromě nového názvosloví ještě zjistit, že polovina té původní teorie je v prai jiná a ta druhá půlka tam chybí, to už je kus práce. Pokud nevěříte, vřele vám doporučuji jít a studovat socioniku, uvidíte sami.. 🙂

ODLIŠNOST OD MBTI

V typologii MBTI se pracuje s testem, který má předdefinované odpovědi a vy si z nich musíte nějakou vybrat, tedy nemůžete odpovídat svobodně. Tento test nepozná, jestli odpovědělo vaše vědomí nebo podvědomí. Takže v testu můžete odpovídat jako typ srdce, ale ve skutečnosti jste typ rozumu.

Mentální jazky oproti MBTI pracují s vědomím a podvědomím, které má vliv na to, jak vnímáme realitu. Pracujeme s Mentální Mapou ©, což je struktura každého typu, taková kostra psychiky. A Mapa ukazuje, v jakých rolích používáte vaše jazyky, na kolik procent a jestli jsou vědomé či podvědomé.

Takže v MJ nedostanete vyhodnocení testu s rozdělením čtyř hlavních skupin, kam podle MBTI spadáte. V Mentálních jazycích dostanete celkový obrázek vašeho typu (rentgen vaší psychiky) a taky jistotu, že sami sobě nenalháváte, že jste někým jiným. V MJ se na vás dívá někdo zvenku, kdo vás vidí z nadhledu, s odstupu a kdo nemá důvod si o vás myslet něco jiného, než co vidí. Jednoduše typolog nemá v tom ten osobní podíl a nechce „sám sebe vidět v lepším světle“.

Když jsem si dělala MBTI test a pravdivě odpovídala na otázky, nikdy mi nevyšel můj mentální typ, protože test nebyl schopen poznat mou introverzi, když jsem v otázkách o společenském chování a komunikaci odpovídala jako extrovert. Naopak Mentální jazyky mi vysvětlily, že jsem introvertní typ Požitkáře (tělo), ale působím velmi extrovertně, protože můj mluvící jazyk je extrovertní Herec (srdce).

Můj typ mi v MBTI vyšel pouze tehdy, když jsem u všech otázek zaklikla neutrál, což je velmi zvláštní, protože jsem vlastně neodpověděla na žádnou otázku a přesto mi to vypočítalo nějaký výsledek. Proto testy nemohou fungovat.

Ale není to jen o testu. MBTI je pořád velmi věděcký a logický systém, kterému taky nerozumí kdekdo. Sleduju na Instagramu hashtagy s různými MBTI značkami typů a často se tam píše něco, co by mohl říct i zcela jiný typ, než který se pod ty citáty podepsal. MBTI se hodí spíše do firem, kde si zaměstnanec udělá test a podle toho mu přiřadí nějakou pozici. Ale za mne si nikdy nemůžete být jisti, že ty výsledky testu jsou pravdivé.

 

ODLIŠNOST OD TEORIE TYPŮ

Teorie typů je podobně složitá jako MBTI a kromě všeho toho je tam jeden zásadní rozdíl. Teorie typů říká, že na svůj vlastní typ si musíte přijít sami, protože vás nikdo nezná tak dobře, jako vy. A v tomto se v MJ zcela rozcházíme, protože MJ říkají pravý opak – nejtěžší je správně poznat sebe sama. Ano, známe se dobře. Ale naše podvědomí je pěkná potvora a namlouvá nám (oprávněně), že jsme někdo jiný.

Tak třeba já mám slepý jazyk Pracanta, to znamená, že samotná práce a disciplína jsou pro mě nadlidský výkon. Jenže kdybych si měla odpovědět sama, jaký jsem typ, možná bych došla k tomu, že jsem Pracant, protože mám pocit, že pořád jen pracuju. Ale ten pocit nevychází ze silného projevu mého typu, nýbrž z toho nejslabšího, kterým se pořád zaobírám a snažím se ho nějak uchopit. A tak sama sobě připadám, že furt dřu, ale výsledky žádné…

A stejně tak sama sobě mohu vědět, že jsem velmi citlivá a poznám, jak se kdo cítí, což je pravda. Ale zároveň si morálku a vztahové hodnoty přizpůsobuju dle svého aktuálního pocitu, velmi flexibilně a iracionálně, dost se mi to mění a není v tom žádný fixní řád nebo pravidlo.

Saška – autorka MJ