ON-LINE ŠKOLA TYPOLOGIE

MENTÁLNÍ JAZYKY

ZAJÍMÁ VÁS TYPOLOGIE A CHCETE ZNÁT ZÁKLADY?

 • Učíte se základní principy typologie.
 • Všeobecný přehled o jazycích a typech.
 • Čtyři úrovně (třídy) studia.
 • Charakteristiky 8 mentálních jazyků.
 • Role jazyků v různých situacích.
 • Chování 16 typů osobností.
 • Studujete ONLINE z domova vaším tempem.
 • Výuková videa a texty.
 • Praktické ukázky jazyků.
 • Příklady známých osobností.
 • Facebooková skupina s lektorkou.

Vytvořila jsem pro vás jedinečný online kurz 

ŠKOLA MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

Staňte se studentem 

a naučte se používat typologii v praxi.

Ve Škole MJ se naučíte rozumět sami sobě a také blízkým lidem. Pochopíte příčiny odlišného chování druhých lidí. Porozumíte tomu, proč vás někteří lidé štvou a jiní baví. Zjistíte, proč jsme každý jiný a co konkrétně nás ovlivňuje, skrze jaké "mentální brýle" vidíme svět.

CO SE V KURZU UČÍME?

Kurz je rozdělen na čtyři třídy:

 • 1. třída:   JAZYKY = jakými jazyky mluvíme
 • 2. třída:   CENTRA = jaké hrajeme role
 • 3. třída:   TYPY = kdo jsme
 • 4. třída:   VZTAHY = s kým si ne/rozumíme

1. TŘÍDA

8 MENTÁLNÍCH JAZYKŮ:

Jako řečí mluvíme?

8 MENTÁNÍCH JAZYKŮ

První třída je pro začátečníky a je velmi užitečná pro praktický život. Základy vám pomohou poznáte jednotlivé jazyky v reálném životě. To vám pomůže vidět, jak druzí lidé mluví, i když neznáte celý jejich typ. V 1. třídě se tedy učíme charakteristické rysy chování a vlastnosti jednotlivých 8 mentálních jazyků.

2. TŘÍDA

8 MENTÁLNÍCH CENTER:

Jaké mají jazyky role?

8 MENTÁLNÍCH CENTER

Druhá třída je středně pokročilá úroveň, ve které se učíme, jak se jazyky chovají v centrech, jakou roli přebírají a jak se to projevuje v praxi. Je to taková přípravka na studium typů, abyste věděli, že mentální centra mohou ovlivnit projevy jednotlivých jazyků. Představte si, že máte mrkev. A vy tu mrkev v kuchyni připravíte 8x jinak. Přesně tak to je i s jazyky. Jeden jazyk se může projevovat 8x jinak vlivem toho, ve kterém centru se nachází. Co je to to "centrum", se dozvíte ve druhé třídě.

3. TŘÍDA

16 MENTÁLNÍCH TYPŮ:

Jaké jsme osobnosti?

16 MENTÁLNÍCH TYPŮ

Třetí třída je pro pokročilé studenty, kteří mají za sebou předchozí dvě třídy. Pokud si vyberete rovnou tuto úroveň, může vám něco z předchozí výuky chybět, ale kdykoliv můžete dokoupit chybějící třídy. Ve 3. třídě se učíme typologické nastavení 16 typů: jakými jazyky mluví, jak se brání, co je stresuje a motivuje, jakou mají představu o sobě sama. Třetí třída už je tedy studium všech typů, ale není to výukový program, jak typovat. To, jestli se naučíte typy poznávat, je čistě na vás a na tom, jak vám stuidum půjde. Já vám v něm umožnuji se vzdělat a poznat typy tak, jak je nikde na webu ani v knížkách nenastudujete. Třetí třídu jsme spustili v září 2019 a její výuka probíhala co 14 dní živě ve FB skupině, kdy záznam z těchto vysílání je dostupný v členské sekci i pro ty, kdo FB nemají.

4. TŘÍDA

16 MENTÁLNÍCH VZTAHŮ:

Jaké si rozumíme mezi sebou?

16 MENTÁLNÍCH VZTAHŮ

Čtvrtá třída je o tom, jakou mají jednotlivé typy mezi sebou kompatibilitu. Učíme se základy vztahů mezi typy, což je hlavní pro život. Když víte, že s některým typem máte konfliktní komunikaci, můžete se připravit na případná nedorozumění. Vědět, jak na sebe reagujete, jaká je vaše typologická alchymie, chemie, jestli jeden neomezuje ve vyjádření toho druhého. Čím se podporujete a čím blokujete. Jak spolu máte mluvit a jak předcházet problémům. Řekneme si základní charakteristiky vztahů a kdo s kým má jakou typologickou vazbu. 

POZOR:

4. třída je v průběhu a videa postupně přibývají. 

CO SE S MENTÁLNÍMI JAZYKY NAUČÍTE

 • Žádný člověk není stejný jako ten druhý.

 • Každý hodnotí svět podle perspektivy svého typu.

 • Lidé vám doporučují to, co je blízké jejich typu.

 • Nemusíte se řídit vším, co vám říkali doma rodiče. 

 • Nemusíte se stydět za to, jaký život žijete.

 • Máte vlastní návod na to, jak být spokojení.

 • Víte, kdy k vám mluví vaše podvědomí.

 • Umíte se na sebe spolehnout, co je váš vnitřní rádce.

 • Chápete, proč se s některými lidmi neshodnete.

 • Nesnažíte se změnit to, co nejde.

 • Přijímáte situace, jak jsou.
 • Lépe zvládáte těžkosti.
 • Víte, že každý má své strachy, slabinystresy.
 • Oceníte sebe i druhé za vrozené schopnosti.
 • Nesoudíte druhé podle svých měřítek.
 • Nevnucujete svým váš způsob života.
 • Víte, kdo jste a jste si jisti sami sebou.

CO DÍKY KURZU ZÍSKÁTE?

Odpovědi na zásadní otázky: 

"Proč se to děje?"
"Proč jsem takový?"
"Proč se tak chová?"
"Co potřebuji?"
"Kdo jsem?"

 

CO SE NAUČÍTE?

💙 rozumět jazykům a znát typy
💙 chápat odlišná chování typů
💙 znát styly komunikace typů
💙 vědět, jaké se liší potřeby typů
💙 nesoudit podle svého typu jiné typy
💙 znát rozdílné limity jiných typů
💙 nesrovnávat se s jinými typy
💙 rozvíjet svůj typ

V ČEM JE TENTO KURZ JEDINEČNÝ?

1. Je to jediný UCELENÝ ONLINE KURZ typologie osobnosti v ČR a SR. Ale vážně, nikde na trhu žádný takový kurz nenajdete. 🙂 

Škola MJ vás učí od základu celkovou strukturu jazyků, center a typů, což je něco, co z žádné knihy nelze vyčíst a co nikdo ještě nepojal online formou.

 

2. Je to JEDNODUCHÉ, hovorové a praktické.
Prostě žádná věda!

V typologiích, které jsou příliš vědecky pojaté, se můžete ztratit. Spousta textů a matoucích zkratek. V tomto kurzu se teorii učíte na hovorových výrazech, skutečných situacích a na praktických příbězích ze života. 

 

3. Je to jediná výuka typologie NÁZORNOU FORMOU. Koukáme na reálné typy lidí na videích.

Jedna věc je přečíst si v knize charakteristiku. Druhá věc je ale vidět to v pohybu v praxi, v realitě. A  to je gró tohoto kurzu. Nespočet ukázek, které stále přibývají. Například rozhovory s osobnostmi v Show Jana Krause, rozhovory z rádia, různé seriály atd.

 

4. Je PŘESNĚJŠÍ v poznávání, definování a určování typů. Jdeme do hloubky, nejen po povrchu.

Nestačí jen vědět, že když se rádi bavíte s lidmi, jste automaticky extrovert. Nemusíte být. Je potřeba dívat se na typy holisticky. My jdeme pod povrch těchto charakteristik a odhalujeme skutečné odpovědi. Například i to, že stydlivý tichý člověk nemusí být hned introvert a každý logický typ není automaticky necita.

 

5. Studujete POD VEDENÍM lektorky ve skupině s ostatními studenty. Nejste na to sami!

Ano, ve Facebookové skupině se můžete na cokoliv ptát, sledovat reakce ostatních studentů, mít okamžitou zpětnou vazbu a vědět, jestli ve studiu děláte pokroky tím správným směrem.

KDO JE AUTORKOU A LEKTORKOU KURZU?

MgA. Saška Polarczyk

v kurzu jsem prostě lektorka Saška

Od roku 2009 se věnuji a vyvíjím typologii, která mi pomohla najít smysl života a najít sebe samu. Život mě sám navedl na tuto cestu. A tak se z mojí původní umělecké profese stal koníček a z mého koníčku se stala profese. Mentální jazyky jsou moje dítě, proto tuto metodu učím s láskou a srdcem, a pomáhám tak lidem porozumět lépe sobě a lidem okolo.

PRO KOHO JE KURZ URČEN ? 

Online kurz je zde pro vaše osobní studium. Můžete se v něm dozvědět něco nového o sobě a o lidech okolo vás.  Naučíte se poznávat jazyky v chování druhých a budete moci pracovat na zkoumání svého typu a typů svých přátel a rodiny. Školu Mentálních jazyků jsem pro vás připravila tak, abyste mohli studovat online pohodlně ze svého domova, svým tempem a kdykoliv se k videím vracet.. 

JAK PROBÍHÁ VÝUKA ?

V celém kurzu jsou výuková videa a texty se základními charakteristikami. V kurzu je mnoho video ukázek, takže přímo vidíte, jak teroie vypadá v praxi. Definice mohou být velmi zavádějící, a když čteme pouze text, vnímáme za slovy každý něco jiného a můžeme význam pochopit špatně, představit si to jinak, než je myšleno. Vizuální studium vám tak pomůže si teorii ihned spojit s praxí a lépe si tak vše zapamatujete. Ke všem videím máte neomezený přístup a můžete je studovat podle svého tempa. V kurzu neustále přibývají obsahy, texty, videa a ukázky.

 

MUSÍM MÍT FACEBOOK?

Celý kurz je dostupný v této členské sekci (přihlášení pro člen v menu), ale je koncipován tak, že věškerá aktivita a živá vysílání probíhají v uzavřené Facabookové skupině pro studenty tohoto kurzu. Poté se videa ukládají sem do členské sekce, do které budete mít jako studenti MJ přístupy, jakmile si zakoupíte kurz. Facebook tedy není povinný, ale velmi ho doporučuji. Členská sekce je spíše takový virtuální "sešit", ve kterém jsou uloženy všechny studijné mteriály, ale aktivní výuka probíhá na FB. Proto vřele doporučuji mít možnost přidat se na Facebook, kde se dozvíte všechny novinky, kde budete dělat úkoly a kde můžete ptát své dotazy ke studiu a také v komentářích sledovat, jak studium chápou ostatní a studovat společně ve skupině. 

POZOR:
4. třída probíhá zatím výhradně na Facebooku, není ve členské sekci.

JAK TO V KURZU VYPADÁ?

Co říkají o kurzu studenti?

"Už chápu myšlení ostatních lidí a snažím se je tak rychle nehodnotit a hlavně jim hned nevynadat a nelajnovat jim život. Je to skvělá možnost dozvědět se o chování, jednání a myšlení nejen svém, ale hlavně lidí ve svém okolí. A také jsem získala návod, jak s nimi jednat a v klidu se domluvit!"
Míša V.
"Čím víc toho o MJ zjišťuji, tím víc mě to baví a zajímá. Daří se mi lidi nehodnotit, nesoudit a chápat, že ke každému je potřeba přistupovat jinak. Hodně mi to pomohlo pochopit moje děti. Kurz bych určitě doporučila. Člověk pak začne na druhé lidi pohlížet trochu jinou optikou a začne více chápat, že to druzí nemusí mít stejně jako on."
Jitka K.
"Dobrý den, moc děkujeme za nové video o bojovníkovi! Je skvělé, pomohlo nám víc, než všechny dosavadní kurzy a knihy (Nevýchova, Respektovat a být respektován atd. - nic nezabírá) a my se necítíme být až tak neschopnými rodiči."
Jana L.

Je kurz pro každého?

Ano, je. Jsou v něm jak texty, tak výuková videa, tak video ukázky a každý si tak najde, z čeho se mu učí nejlépe. Většinu výukových videí je možné stáhnout jako audia pro poslech mimo počítač. Kurz je pro kohokoliv, koho baví typologie, psychologie a teorie, které nám pomáhají více chápat neviditelné zákonitosti lidské povahy. A protože je hodně praktický, pochopí to opravdu kdokoliv.

Není lepší se otypovat?

Ano i ne. Kurz je nastaven tak, abyste mohli studovat sami a současně pod mým dohledem. Cena za celý kurz je levnejší než osobní otypování a můžete sami postupně přicházet na typ sebe a svých blízkých. Studium je sice dlouhodobější proces, ale vyjde vás levněji a je použitelný ve větším měřítku. Na druhou stranu u kurzu nemáte jistotu, že svůj typ poznáte na 100 %, jako když jdete na otypování.

Dostanu certifikát? 

Nikoliv, certifikát nedostanete. Kurz je určen pouze pro vaši osobní potřebu v praktickém životě. Kurz neslouží k tomu, abyste se mohli živit typováním nebo učit Mentální jazyky. Je to vzdělávací zájmový kurz a je zde pro ty z vás, kteří se o typologii zajímáte a chcete se dozvědět více o všech jazycích a typech. Na online kurzu neustále pracuji a rozšiřuji jeho obsahy. Kurz ale neslouží k účelu školení lektorů.

CENY KURZU

1. třída:

8 JAZYKŮ

1200,-

 • 8 jazyků
 • výukové texty a videa
 • audio ke stažení

2. třída:

8 CENTER

1200,-

 • 8 center
 • výukové texty a videa
 • audio ke stažení
 • FB skupina

3. třída:

16 TYPŮ

3100,-

 • 16 typů
 • výukové texty a videa
 • video ukázky typů
 • FB skupina

4. třída:

16 VZTAHŮ

3300,-

 • 16 vztahů
 • výuková videa
 • FB skupina (nutná)
 • výuka této třídy probíhá pouze na FB jestli FB nemáte, kurz nekupujte