OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co uděláme s vašimi osobními údaji?

 • Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

 • Správcem vašich osobních údajů je MgA. Alexandra Polarczyk, IČO 07445024, se sídlem v obci Boskovice, zapsaná u Magistrátu města Boskovice, která provozuje webové stránky www.mentalnijazyky.cz a www.skolamentalnichjazyku.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se zpracováním osobních údajů budou pomáhat.

Kontaktní údaje

 • Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete p.Polarczyk kontaktovat na tel. čísle +420737880108 nebo na emailu: mentalnijazyky@gmail.com

Prohlášení

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plníme svou informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů a umožníme vám uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

 • Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Poskytování služeb, plnění smlouvy: Vaše osobní údaje v rozsahu: email nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).

Vedení účetnictví

 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

 • Vaše osobní údaje (email a jméno), pohlaví, na co klikáte v emailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
  souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

 • Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít emailovou adresu např. pro remarketing a cílené reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Tento souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 • Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme aktuální veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
  údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

 • K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Mentální jazyky. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
  SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil, MailChimp), Facebook, Google, účetní firma. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele osobních údajů klást stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jaké poskytujeme v tuto chvíli.

Předávání dat mimo Evropskou unii

 • Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno pouze na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu: mentalnijazyky@gmail.com. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a my vám ve lhůtě 30 dní doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z
  newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost

 • Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na vymazání (být zapomenut)

 • Vaším dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na vymazání potřebujeme 10 dní.
  V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení vymazání vás budeme informovat emailem.

Stížnost na Úřadu na ochranu osobních údajů

 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud o tomto záměru budete informovat nejprve nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 • Emaily s články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich emailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Mlčenlivost

 • Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
   
  Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 11. 2019