KONZULTACE 2.500,-/hod

NEJSTE OTYPOVANÍ - MÁTE OBECNÝ DOTAZ

Můžeme si zavolat a prodiskutovat jakékoli téma, které vás zajímá. I když neznám váš typ, mohu vám obecně poradit, jak se na situaci dá dívat z pohledu Mentálních jazyků. Případně vám mohu vysvětlitl nějaký rys chování, který vám dělá problém pochopit a přijmout. Konzultace probíhá po telefonu či videohovoru, pokud nechcete volat, je možné si psát přes Whatsapp, kde vám mohu odpovídat na vaše dotazy pomocí hlasových zpráv. 

 

JSTE OTYPOVANÍ - POTŘEBUJETE OPAKOVÁNÍ ČI KOUČINK

Jste po otypování a po čase vám přijde do života nějaké téma nebo otázka a budete chtít nasměrovat, jak toto téma uchopit, jak na tom pracovat a jak najít řešení. Kdykoliv budete chtít s něčím poradit, můžete se objednat na doplňkovou konzultaci.

JSTE V ONLINE KURZU - POTŘEBUJETE PORADIT ČI NASMĚROVAT

Konzultace je také pro ty, kteří studují online kurz a chtějí konkrétněji nasměrovat k poznání nějakého typu nad rámec skupiny na FB. Tato konzultace se vztahuje na rysy chování vás nebo vašeho dítěte,  dále na vztah mezi jednotlivými typy,  jak na sebe reagují, jak spolu mohou obecně lépe komunikovat a více chápat toho druhého atd.

 

JSTE OTYPOVANÍ - CHCETE PÁROVOU KONZULTACI

Při otypování pracuji s každým člověkem zvlášť,  ale páry chtějí mít i vztahový rozbor mezi typy. Můžete se kdykoliv objednat na konzultaci ohledně vašich dvou typů. Na konzultaci se dozvíte, jak se vaše typy mezi sebou mentálně chápou a jak na sebe reagují. Doporučení, jak spolu (ne)komunikovat.

JAK KONZULTACE PROBÍHÁ 

1. TELEFON:

V předem dohnodnutém čase mi zavoláte na telefonní číslo 737 880 108.

2. VIDEOHOVOR:

Spojíme se na Skype, najdete mě tam pod jménem:

mentalnijazyky

3. WHATSAPP

Budeme si pouze dopisovat a já vám budu moct odpovídat i skrze hlasové zprávy. Pro tento typ spojení musíte mít naistalovanou aplikaci v chytrém telefonu. 

WhatsApp: 737 880 108