OTYPOVÁNÍ DĚTÍ

 • Zjistíte, co je pro vaše dítě normální.
 • Dozvíte se, co dítě stresuje a čeho se bojí.
 • Co je slabinou typu vašeho dítěte.
 • Jak s dítětem mluvit jeho jazykem.
 • Jak si vymezit hranice.
 • Vaše dítě není vaše vizitka.
 • Některé rysy se nedědí, jsou typologicky vrozené.
 • Jakým způsobem se dítě nejlépe učí.
 • Které zkušenosti vaše dítě nebude opakovat.
 • Zjistíte, v jakých podmínkách vaše dítě nejlépe roste.
 • Ponáte schopnosti a dary vašeho dítěte.
 • Dokážete přijmout věci, které vám na dítěti vadí.
 • Nebudete vnucovat dítěti svou perspektivu.
 • Necháte dítě jít vlastní cestou
 • Pomůžete dítěti najít oporu v sobě.
 • Podpoříte sebevědomí dítěte.

CHCETE ZNÁT TYP SVÉHO DÍTĚTE - JAK NA TO ?

Věk dítěte

Typujeme děti ve věku 5 let a více. U mladších dětí je typ hůře čitelný, ale je možné alespoň v základu konzultovat hlavní rysy chování dítěte. U starších dětí (10 let a více) pracuji dle jejich otevřenosti buď pouze s rodičem, nebo částečně i přímým rozhovorem s dítětem přes Skype.

Videa s dítětem

Otypování probíhá na dálku. Budu od vás potřebovat, abyste mi zaslali videa s dítětem, z nichž budu dítě pozorovat. Na videích je potřeba, aby bylo dobře vidět dítěti do obličeje, když mluví. Dále potřebuji vidět, jak se dítě projevuje při hře, pohybu. Může dělat na kameru i opičky, můžete ho točit nenápadně na mobil.  V záběru může dítě být se sourzencem i s rodičem při hře, četní knížky, malování, stavění kostek i v pohybu, běhu atd. Nejvíce "čtu" typ dítěte z jeho mimiky, hlasu a samozřejmě z obsahu sdělení. Počítají se všechny projevy. Pokud se vám podaří natočit dítě při vztekání, také je to ukazatel jeho typu, nechte reakci proběhnout, případně natočte, jak reaguje na rodičovský/výchovný zásah.

Videa posílejte přes www.uschovna.cz na adresu: mentalnijazyky@gmail.com
anebo přes WhatsApp: 737 88 01 08

 

Rozhovor s rodiči

V této částo typování dítěte se ptám rodiče (rodičů) na jejich pohled na dítě. Tedy si zavoláme na Skype a vy budete o svém dítěti povídat, jaké je, jak se chová a já vám budu říkat konkrétní otázky, nemusíte si nic připravovat. Budete jednoduše mluvit o svém dítěti a popisovat jeho povahu a chování z vašeho pohledu. Já se budu ptát na doplňující otázky. Ideální je, když už znáte svůj typ, protože se od toho dá dobře odvodit, jaký typ je dítě, ale není to podmínkou. Ptám se většinou rodičů zvlášť, maminky a tatínka, neboť každý má jiný úhel pohledu. Ale je možné dotazy směřovat pouze na jednoho rodiče, zpravidla maminku.

 

Délka otypování

Otypování dětí je běh na dlouhou trať. Některé typy dětí jdou poznat rychleji, ale u některých typů to trvá delší čas, obzvláště pokud málo mluví nebo se stydí na videu projevit. Takové otypování může trvat i několik měsíců. Délka průběhu je tedy flexibilní. Dítě se v typu vyvíjí a v dětství se může projevovat jinak než v dospělosti.  Samostatné typovací hovory trvají 2 hodiny a těchto hovorů je více podle toho, jak dobře je typ dítěte čitelný z videí a také kolik je toho potřeba doplnit otázkami v rozhovoru s rodičem. Hovory jsou od sebe časově vzdáleny 1 týden, abych měla čas zpracovat a vstřebat informace, a také abyste měli čas natáčet další videa, pokud to bude potřeba.

 

Skype

Videohovory probíhají přes Skype. Ideální je, pokud máte sluchátka s mikrofonem, ale lze to i bez. Důležité je dobré wifi připojení, abychom se viděli na kameru.
 

Cena

Cena za otypování dítěte je 15.000,-. V ceně je veškerá práce na zjištění typu dítěte (neomezena časem), výklad typu dítěte, nahrávky z výkladu typu, PDF přehled s mapou typu dítěte, doporučení výchovných postupů s typem dítěte.

Kdo typování vede?

Mgr. Kateřina Stojaspalová, vyškolená MJ, pod mým dozorem a supervizí. S Katkou si budete volat na Skype a komunikovat. Já pak s Katkou budu koukat na videa dítěte a budu dávat své pohledy na typ dítěte. 

PROČ TO NEDĚLÁM SAMA A JSME DVĚ?

U dítěte je náročnější poznat jeho typ, protože jeho typ ještě není plně vyrostlý. Takže indicií pro poznání typu dítěte je méně. Je to jako malý stromeček, který ještě není dobře poznat, jaký bude mít v budoucnu tvar.

Katka má skvělou zkušenost s typy dětí. Navíc já jsem vytížená otypy dospělých klientů, tedy práci s dětmi jsem delegovala na mnou osobně vyškolenou poradkyni. Nemusíte se ničeho bát, za výsledek otypování ručím vždy já.

 

CO O OTYPOVÁNÍ ŘÍKAJÍ MAMINKY? 

"Znalost Mentálních jazyků nám do domova přinesla harmonii a pochopení, že jsme všichni v pořádku takoví, jací jsme. Dříve jsem si brávala osobně, když si dcera i přes mé dlouhodobé výchovné snažení dělala některé věci po svém a já byla ne vždy se situací spokojená. Uvědomila jsem si ale, že jsme od přírody velmi rozdílné a některé věci, kterým já přikládám důležitost, jsou pro ni zcela nepodstatné. Díky otypování jsem začala více vnímat její silné stránky a zamilovala jsem si je, uvědomila jsem si, že dcera má spoustu schopností, které mně chybí, a tuším, že pokud k sobě budeme přistupovat s láskou a tolerancí, můžeme si být nápomocné. Slabším místům jsem přestala dávat energii a chvílemi, kdy to drhne, jsem se přestala trápit. Přišlo velké zklidnění a zdá se mi, že nejen já se teď snažím přibližovat skutečným potřebám své dcery, ale i ona těm mým."
Katka S.PR manažerka
"S uvědoměním vlastního typu jsem začala vnímat mentální typ své šestileté dcerky. Přišlo mi až neuvěřitelné, o kolik jednodušší život dokáže být, když respektuji přirozené vlastnosti sebe a toho druhého, i když jsou v něčem velmi jiné než ty moje. Mezi mnou a dcerkou se vytříbil a zharmonizoval způsob komunikace, přestala jsem na ni mít nároky a vytvářet nátlaky v situacích, kde vím, že má slabiny. Naopak přikládám větší pozornost jejím silným stránkám a mentálním jazykům, které používá víc a je si v nich jistá. Tam si troufám chtít i více a velmi dobře se to osvědčuje. Přestala jsem posuzovat a odsuzovat činy, které se mi u ní nelíbí, protože bych se tak sama nikdy nezachovala. Posílila jsem důvěru ve svou intuici a důvěru ke schopnostem a pocitům mé dcerky. Celkově se cítím více uvolněná ve vztahu k sobě i k ostatním, protože vím, že posuzovat druhé podle sebe je zcela neadekvátní."
Renata K.lektorka Wa-tsu
" Ve vztahu se svým pětiletým synem jsem měla dlouhodobě pocit jakési nedostatečnosti a docela mě to trápilo. Často nám vznikala nedorozumění, u když jsem se velmi snažila, cítila jsem, že komunikace vázne. Nyní díky otypování již vím proč. Zjistila jsem, že naše mentální typy jsou vzájemně hůře kompatibilní. Syn mi totiž přirozeně tlačí na moje slabé místo vlastnostmi, které on má silně vyvinuté. Uvědomila jsem si, že na tom není vůbec nic špatného, že prostě jen máme takovou výchozí pozici. Dnes vím, jak komunikovat, aby lépe "slyšel". Co je pro mne ale nejdůležitější: otypování mi přineslo hluboké pochopení jeho přirozenosti (proč má neustále tendence bavit okolí i sebe, proč má méně etiky než já, proč neposedí a podobně)."
Marcela R.maminka na mateřské