Co to je Mentální Mapa ©

Mentální mapa © je diagram, který ukazuje strukturu typu vaší osobnosti. Najdete v ní vaše vědomé a podvědomé jazyky, které ovlivňují to, jak vnímáte realitu.

modrý panáček, který ukazuje na mentální mapu

RTG vašeho mindsetu

Kdybyste chtěli vědět, jak vypadá vaše tělesná kostra, zašli byste za doktorem, aby vám udělal rentgen. Když si zlomíte nohu, udělají vám v nemocnici rentgen zcela automaticky, aby věděli, jak a kde přesně se kost zlomila a jak to řešit. Když je vám psychicky zle, půjdete za psychologem nebo psychiatrem, aby identifikoval problém a učinil diagnózu.

Kam ale půjdete, když nemáte vyloženě problém, a přesto chcete vědět, co se odehrává ve vaší mysli a jak je nastavená vaše psychika? Lidé na to ještě nejsou zvyklí, ale typologie je tady přesně od toho, aby se vám podívala do mysli a řekla vám, jak vypadá vaše psychická kostra

Mysl člověka je totiž možné vidět jako pod rentgenem. Typologie ukáže, kde je naše slepé místo v psychice, čemu se bráníme, co nás stresuje a co motivuje, co jsou naše podvědomé sny. A poté můžeme celkem pevně uchopit i velmi křehkou věc, jakou je naše mentalita.

 

Sudoku lidské psychiky

Mentální mapa © může být na první pohled složitá, ale ve skutečnosti není těžší než sudoku. Když v ní umíte číst, ukáže vám:

 • kterým jazykem se máte v životě řídit
 • kterým jazykem je pro vás nejjednodušší komunikovat
 • kterým jazykem se bráníte v konfliktech
 • na který jazyk slyší vaše podvědomí
 • jak podvědomě vidíte sebe sama
 • s jakou představou o sobě se ztotožňujete
 • který jazyk vás vnitřně motivuje
 • co vaši psychiku dlouhodobě poškozuje
 • jak se léčit a jak kultivovat svůj typ
 • na kolik procent máte který jazyk silný
 • jaké jsou vaše limity v používání některých jazyků
 • které jazyky jsou pro vás plusové a minusové (pozitivní a negativní)
 • o čem podvědomě sníte
 • co vás demotivuje
 • které jazyky vás udrží v psychické pohodě
 • jak fungují párové a protikladné jazyky

a mnoho dalšího…

 

Co vám mapa prozradí…

Mentální mapa © je skutečně mapa toho, jak se rozhodujete, čím se řídíte, jak komunikujete. Co se děje ve vaší mysli a jak to vědomě ovládat. Mapa vám neříká, co máte dělat, ale je schopná vám říct: „Když to budeš dělat jazykem Pracanta, bude tě to stát více sil, než kdybys použil svého Přemýšlivce. Pracant je pro tebe minusový, Přemýšlivec plusový.“

Anebo: „Při plánování dovolené se příliš nespoléhej na svůj časový odhad (jazyk Filozofa), tam máš jen 50% jistotu, že se trefíš, dej si větší časové rezervy. Můžeš ale na 100 % věřit svému srdci (jazyk Psychologa), které ti řekne, s jakým člověkem chceš jet, a také svému tělu (jazyk Požitkáře), který detailně vybere komfortní potřeby ubytování.“

 

Z čeho se Mapa skládá

Mentální mapa © se skládá z osmi center, čtyř kvadrantů, dělí se na vertikální a horizontální poloviny a jsou v ní procenta síly jazyků. Mapa na obrázku je prázdná, nejsou v ní vidět jednotlivé jazyky, ale už takto sama o sobě představuje strukturu, která je startovacím bodem pro každého člověka: všichni máme nějaké slepé místo v psychice, každý se nějak bráníme, každý se něčím řídíme, každý nějak mluvíme atd.

Struktura mapy je dokonalá a je v ní mnoho vrstev, které na první pohled vypadají složitě a některé vrstvy bez podrobného výkladu nelze vidět, například pohyby, které se v mapě odehrávají.

Jakmile do Mentální mapy © vložíte 8 mentálních jazyků ve správném pořadí,uvidíte typ osobnosti, pro který je tato kombinace jazyků výchozí. A podle toho teprve můžete vědět, jestli jste typ Bojovník nebo Filozof, jestli jste introvertní či extrovertní (a jak se to ve vás střídá a projevuje), jestli jste fixní nebo flexibilní typ atd. modrý panáček, který ukazuje na mentální mapu

Díky Mentální mapě © dokonce zjistíte, proč vám v jiných typologických testech nevychází správně váš typ, proč si o sobě myslíte, že jste introvert, i když jste extrovert. Mapa toto vysvětluje a dokáže vám dát odpovědi na víceméně každou situaci vašeho života, včetně odpovědí na mnoho typologických paradoxů.

 

GPS pro váš život

Mentální mapa © je něco jako GPS v autě. Když pojedete bez ní, musíte buď dobře znát cestu, nebo spoléhat na ukazatele zvenku. Musíte být více pozorní a bdělí. Bez GPS nebudete vědět, kde na váš číhá kolona a kudy vede zkratka. Když ale použijete GPS, uvidíte, která trasa je rychlejší, delší, kde se měří rychlosti, kde je zácpa na dálnici, jaké jsou kde zkratky a mnoho dalšího.

Tu stejnou službu vám udělá Mentální mapa ©; ukáže vám možnosti toho, jak v životě můžete efektivněji realizovat své podnikání, úklid, komunikaci, nákupy, prostě cokoliv, co je pro vás důležité. Čemu se vyvarovat, na co si v životě dávat pozor, když se rozhodujete, když nevíte, když jste unavení atd.

S Mentální mapou © si zkrátíte cestu pokusu a omylu na minimum, budete mít vnitřní jistotu a oporu v navigaci, která vám ukáže zelenou nebo červenou pro váš život a vaše příští kroky.

Jinými slovy, když člověk zná své jazyky a ví, které pracují pro něj a které proti, tak má pak jednodušší rozhodování v každodenním životě.

Vznik Mentální mapy

Mentální mapu © jsem vyvinula z původní typologie socionika. Studovala jsem tuto typologii v roce 2008 a jejím základem je tzv. Model A (autorky Aušry Augustinavičute), který popisuje skladbu funkcí a elementů v typu osobnosti. Kombinací těchto funkcí a elementů (mentální jazyky v centrech) vzniká 16 typů osobností.

Tento model jsem zachovala, jelikož je výchozím bodem v utváření typů osobností. Čili já jsem nevymyslela kombinace jazyků v typech, ani typy samotné, to je plně dáno socionikou. Ale Model A neznázorňoval důležité prvky, které by vysvětlily typologické paradoxy, a také návody, jak pracovat s typem dle nových pozorování chování typů. To přišlo až s Mentální mapou ©, která vysvětluje souvislosti v dynamice chování typů a přináší další odpovědi, jak s mapou pracovat.

Nejde o to, kdo je lepší, kdo to vymyslel líp. Jde o vývoj. Typologie je živý obor, který se vyvíjí (nebo by se měl vyvíjet) s dobou a s lidmi. Nelze zakrnět v minulosti. Socionika uchopila Jungovy poznatky a já jsem uchopila socionické poznatky. V době, kdy byl vynalezen Model A (geniálně uchopený a rozvinutý Jungovský základ), měli pouze tehdejší dostupné poznatky v kontextu tehdejší doby, a ty zaznamenali do Modelu A. Došli do určité fáze vývoje a tam se zastavili. A já na ně navazuji a pokračuji. 

Mentální mapa © zachovává pevný základ a stabilní strukturu Modelu A, ale posouvá ji dál a přináší nové informace, na základě dalšího pozorování a empirického výzkumu, který dělám od roku 2009.

Mentální mapa © znázorňuje párové jazyky, protikladné jazyky, procenta (sílu a kapacitu jazyků), polaritu a vyzařování jazyků (plus/minus), role jazyků, dynamiku a pohyby ve vnitřní struktuře typu (člověk není statická škatulka, psychika je pohyblivá a dá se to pozorovat).

Dále ukazuje, jak s typem osobnosti pracovat, co spouští vaše obranné jazyky, co vás motivuje a jak funguje vaše podvědomí.

Příklad Modelu A a obrázek Mentální mapy

Zdroj obrázku:

https://wikisocion.net/en/index.php/Augusta_model_of_the_information_metabolism

Zdroj obrázku:

https://wikisocion.net/en/index.php/The_Structure_and_Elements_of_Socionics_Model_A_by_Victor_Gulenko

Mentální mapa ©

Současná podoba Mentální mapy © s kvadranty, polovinami (vědomí, podvědomí, plus, minus), párové a protikladné jazyky. Kvadranty zaznamenávající sedmileté vývojové cykly. Zatímco Model A byl podkladem pro další vývoj směrem k typologii MBTI, pro Mentální jazyky byl základem k rozvinutí jiným směrem do podoby Mentální mapy ©.

UŽ JSTE V KLUBU MENTÁLNÍCH JAZYKŮ?