OTYPOVÁNÍ

zjištění vašeho typu osobnosti

panáčke se dívá přes lupu do hlavy druhému panáčkovu

Zjistím váš typ osobnosti a naučím vás používat typologii v praktickém životě tak, abyste uměli číst v sobě jako mapě, abyste slyšeli odpovědi, které máte uvnitř sebe, a vždy tak našli svou vlastní cestu a řešení.

Proč je důležité znát svůj typ osobnosti?

Abyste se vyznali sami v sobě a věděli kdo jste.

Když nevíte, kdo jste, můžete se nevědomě ztotožňovat s rodiči, partnerem, kamarády, kolegy...

To může vést k tomu, že na vás působí vlivy, které pro vás nejsou dobré a nerozvíjí vás.

Děláte věci, které nejsou prospěšné, namísto věcí, které by vás mohly rozvíjet.

Když nevíte, kdo jste, jdete cestou pokusů a omylů a možná to zjistíte až na sklonku života. 

Žít s vědomím, kým jste, vám umožní žít život v souladu s vaším pravým já.

Abyste uměli přijmout, co se vám v životě děje.

Když nechápete, proč se vám v životě dějí věci, které se vám třeba nelíbí, bude pro vás těžké je přijmout

Pak se budete trápit, rozčilovat nebo bojovat, protože nebudete vědět, že se vám tohle děje právě proto, kým jste.

Vaše osobnost přitahuje do života všechny situace, lidi a zážitky a musí se vám tohle všechno dít, abyste se posouvali a rostli.

Když převezmete zodpovědnost a přijmete svou osobnost, ze které vychází vaše reakce, pak můžete přijmout situace a tyto situce začít pozitivně transformovat.

Abyste se měli rádi a zamilovali si i své slabé stránky.

Když odmítáte své slabé stránky, jste v energii odporu a boje. Boj posiluje to, co odmítáte. Odpor opakuje to, co nechcete.

Není problém ve vašich slabinách, ale v tom, jak na ně reagujete.

Nejprve potřebujete přijmout své slabiny, abyste na nich mohli začít pracovat v energii přijetí. 

Tím, že přijmete své slabiny, nezůstanete slabí, ale naopak přestanete mít odpor, který vám brání něco změnit. 

Teprve pak můžete účelně posilovat své slabiny a dokonce se zamilovat do toho, kým vás tyto slabiny dělají.

Každý člověk přišel na svět s manuálem, který máme uvnitř sebe. Jen jsme zapomněli, jak v něm číst 
a jak se podle něj řídit.

„Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš.“
Sigmund Freud

CENÍK OTYPOVÁNÍ

vyberte si svou rychlost

VIDEO

Délka otypování
individuální

8.000,-

jednorázově
nebo 2 × 4.000,-

ZAJÍC

Délka otypování
3 – 4 měsíce

15.000,-

celkem

jednorázově

ŽELVA

Délka oypování
5 – 7 měsíců

3.400,- měsíčně

5 splátek
(celkem 17.000,-)

ŠNEK

Délka otypování
10 – 12 měsíců

1.900,- měsíčně

10 splátek
(celkem 19.000,-)

VIP

Délka otypování
1 – 2 měsíce

35.000,-

jednorázově

Chcete věřit svým vnitřním rádcům a umět se správně rozhodovat?

Modrý panáček, který stojí na rozcestí a rozhoduje se, jestli půjde cestou druhých lidí nebo tou svou.

Když se rozhodujete podle druhých, často tak jdete proti sobě.

Pokud neznáte své vnitnří rádce, snadno se budete řídit radami ostatních.

Druzí to s vámi mohou myslet dobře a chtít vám pomoci, ale oni vás neznají. Znají sebe a radí vám podle sebe.

Pokud ale chcete vědět, na čem konkrétně vy potřebujete pracovat a čím se máte řídit, potřebujete poznat své vnitřní rádce, váš vnitřní kompas.

Abyste věděli, jak se rozhodovat v každodenních situacích i závažných věcech, potřebujete znát své vnitřní rádce, vědět, jak jim naslouchat a plně jim důvěřovat.

Pak se budete moci spolehnout na sebe a rady druhých lidí vás nesvedou z vaší cesty. 

 

Chcete se umět postavit zpátky na nohy a vrátit se do mentální pohody?

Je přirozené, že v životě zažíváte stres a situace, které vás vykolejí.

Něco se nepodaří a někdy ztratíte mentální pohodu. Cítíte neklid a strach.

Nepotřebujete být vždy a za všech okolností v pohodě. Touha po dokonalosti je zbytečný výdej energie. 

Je mnohem cennější umět najít rovnováhu, než se snažit ji nikdy neztratit.

Chcete se umět zvednout a dát zpátky dohromady, když se sesypete nebo když máte těžké období. 

Váš typ osobnosti vám tohle umožní.

Budete sami sebe umět podržet v těžkých obdobích, uklidnit sedodat si sílu a odvahu.

Jednoduše tady budete neustále sami pro sebe a budete vědět, co konkrétně vám pomůže se zvednout, když padnete na kolena.

Chcete se naučit nesoudit pode sebe a nesrovnávat se s druhými?

Pro každého člověka je normální něco jiného. Typologie vychází z individuálních měřítek každého typu osobnosti.

Když vás někdo posuzuje podle jeho parametrů normálnosti, cítíte se nepochopeni a nepřijatí

A když vy soudíte druhé podle vašich měřítek, dělá vám problém druhé lidi přijmout a chápat.

Když soudíte sebe podle nároků druhých (nejsem pro něj dost dorbá), nemáte se rádi a odmítáte se.

Typologie vám pomůže přestat soudit sebe podle někoho jiného, přestat soudit druhé podle sebe a netrápit se, když vás někdo soudí podle sebe.

To vám pomůže se nesouditnesrovnávat, protože budete vědět, co je pro vás normální (tak jako je normální, že orel létá a a ryba plave).

Které vrstvy vaší osobnosti budeme odkrývat?

panáček uprostřed čtyř polí

SCHOPNOSTI

V oblasti vašich schopností zjistíme, čím se v životě máte řídit a jaký je váš přirozený způsob komunikace. Řekneme si, jak můžete své schopnosti kultivovat a jak najít řešení problémů. Například vaší schopností bude jazyk Bojovníka a budete se učit vědomě používat svou sílu.

TOUHY

V oblasti vašich tužeb se podíváme do podvědomí a zjistíme, co vás bytostně přitahuje a motivuje, co vás naplňuje energií a čím se chcete obklopovat. Například vaší touhou bude jazyk Filozofa a budete pracovat s tím, jak do života vnést hlubší smysl.

SLABINY

V oblasti vašich slabin odhalíme jazyky, které vás stresují. Zjistíme, jaké jsou vaše limity v kde končí vaše komfortní zóny. A podíváme se na to, abyste zůstali v mentální pohodě. Například vaší slabinou bude jazyk Herce a budete se učit zvládat emoce a komunikaci s druhými lidmi.

STRACHY

V oblasti vašich strachů probereme vaše podvědomé obranné mechanizmy, věci před kterými se máte na pozoru a zjistíme, co je vaše stínové . Například vaším strachem bude jazyk Pracanta a budete se učit krotit svou kritičnost a přehnané nároky na výkon.

SLOVNÍČEK POJMŮ

panáčke se dívá přes lupu do hlavy druhému panáčkovu

Nejprve vám zde uvedu pár pojmů, které pro vás mohou být nové. Abyste se vyznali v tom, co otypování obnáší, vysvětlíme si pár základních slov, co které znamená.

Otypování = celková služba zjištění vašeho typu
Typování, hovory (otázky) = jednotlivé hovory, během kterých se vás ptám na otázky a zjišťuji váš typ
Mentální typ = výsledný typ osobnosti skládající se z 8 mentálních jazyků
Mentální mapa = diagram, ve kterém je zapsán váš mentální typ
Výklad typu/Mentální mapy = výsledný produkt služby, kdy vám řeknu, jaký jste typ osobnosti a ukážu vám, jak je váš typ zaznamenán v Mentální mapě a naučím vás tuto mapu používat
Typologický koučink = navazující konzultace na míru vašemu typu osobnosti (objednáte po skončení otypování)
Mentální jazyky = název typologie odvozený od jejího obsahu 
8 mentálních jazyků = jednotlivé jazyky, ze kterých se skládají všechny mentální typy
16 mentálních typů = typy osobností, které se skládají z osmi mentálních jazyků

Můžu zjistit svůj typ osobnosti sám?

Není to zcela nemožné, ale je to velmi náročné. Museli byste nastudovat celou typologii a mít velmi dobře jasno sami v sobě (což většina lidí nemá, a proto jste tady, abyste díky typologii jasno měli). Vlastní typ většinou sami nepoznáte, protože máte v sobě mix osmi jazyků, takže kdybyste si četli charakteristické vlastnosti jednotlivých mentálních typů, budete se pravděpodobně cítit, že na vás sedí od každého něco.

Další důvod je ten, že vás ovlivňuje mnoho podstatných faktorů: podvědomí, vlivy rodičů a výchovy, dědičné rysy, prostředí, ve kterém jste vyrůstali a lidé, kteří vás obklopují od dětství do dospělosti. Proto je pro vás těžké vyznat se v tom, kdo jste a potřebujete pohled zvenčí, abyste zjistili váš mentální typ.

Já vám tento pohled zvenku dám, protože umím číst v chování lidí a poznat jejich mentální typy. Nejsem ničím ovlivněna, nemám žádný osobní záměr s klientem. Pracuji tak, že pozoruji vaše chování, ale nerozhoduji o tom, který typ se mi k vám hodí. Vůbec to nijak neovlivňuji. Váš mentální typ se ukáže sám, jakmile nasbírám dostatek indicií, podle kterých správně poznám, jaký mentální typ jste.

Proto je služba časově náročná, neboť i když je pouze 16 mentálních typů, každý člověk je takový originál, že nelze všechny hodnotit podle jednoho mustru. 

Přečíst článek o tom, jak typuji.

K čemu vám bude otypování dobré?

Základem osobního rozvoje je dobře se vyznat sám v sobě. Když nevíte, jak fungují vaše myšlenkové pochody, emoce, podvědomé reakce, pak půjdete v životě mnohem delší cestou pokusů a omylů. Když nevíte, co je vaše a co přejaté z výchovy rodičů, od druhých lidí či vlivu přátel a parntera, nebudete si jisti, jestli se řídíte pro vás správnými hodnotami.

Jestli se chcete realizovat a růst, potřebujete spolehlivě vědět, jaká je struktura vaší osobnosti, abyste mohli dělat rozhodnutí v souladu s vaší povahou. Když neznáte svůj mentální typ, pravděpodobně budete cítit nejistotu a mohou vás ovlivňovat lidé a okolnosti, které nemusí být pro vás příznivé.

Když však poznáte váš mentální typ, pak můžete s jistotou nacházet vlastní řešení přímo podle vašeho vrozeného nastavení. Budete si jisti tím, které vlivy druhých lidí a okolí jsou či nejsou pro vaši osobnost zdravé a rozvíjející.

  • Budete vědět, kdo jste a co potřebujete.
  • Dokážete se postavit za sebe sama.
  • Budete sami sobě oporou.
  • Budete přijímat svou osobnost i s jejími slabinami.
  • Začnete mít více rádi sebe sama.

VYZNÁTE SE SAMI V SOBĚ

Líp porozumíte svým reakcím, co vás štve a co těší. Čeho se bojíte a co vás přitahuje.

POZNÁTE SVÉ SLABINY

Objevíte achillovu patu své mysli a naučíte se pracovat se svou zranitelností.

NAJDETE SVÉ DARY

Naučíte se vědomě používat vaše silné stránky a talenty, které jste ani netušili, že máte.

PŘIJMETE SEBE

Začnete se mít rádi takoví, jací jste. Přijmete se, přestanete se soudit a srovnávat.

BUDETE RŮST

Dostanete návod na míru, jak rozvíjet váš osobní život, projekty a podnikání.
Modrý panáček, který se kouká nahoru do vlastní hlavy, tam je mozek a v něm otazník.

NAJDETE VLASTNÍ ŘEŠENÍ

Návod na život máte ve svých rukách. Já vám k němu dám MAPU a naučím vás ji používat.

Co vám otypování přinese?

ÚLEVU

Nejste špatní, když se zakřičíte na dítě nebo zareagujete útočně. Vaše slabiny nejsou ostuda. Budete vědět, jak s nimi pracovat.

UJIŠTĚNÍ

Vaše chování vychází z vašeho nastavení. Jste v pořádku, jací jste, možná s tím ještě neumíte zacházet. Váš typ vás ukotví v tom, kdo jste.

NÁVOD

Každá situace má řešení. Když se vyznáte v sobě, budete vědět, jak v situacích reagovat a neovládne vás automatická reakce.

NAVIGACI

Můžete jít jakoukoliv cestou, kterou se rozhodnete. Ale budete držet v ruce mapu své mysli, která vám ukáže vaši osobní cestu.

POCHOPENÍ

Mnohdy se v životě ptáme na otázku začínající slovem: "Proč?" Se znalostí typu budete schopni vždy znát své "PROTO".

SEBEREALIZACI

Ve vaší práci či podnikání budete přesně vědět, které metody vám budou fungovat a které vašemu typu nesvědčí. Najdete svou autenticitu a postavíte se do své síly bez srovnávání s cestou druhých.

Co je potřeba si na otypování připravit?

Hodina narození

Prosím zjistěte přesný čas vašeho narození. Při výkladu se dívám na vaše astrologické nastavení. Je to velice důležité, jelikož vlivy horoskopu vysvětlují, proč dva stejné mentální typy jsou velmi odlišné. Například můžete být extrovertní mentální typ, ale vlivem horoskopu budete mít zesílené introvertní chování. Nebo pokud budete logický mentální typ, ale váš horoskop bude zesilovat emoce, budete mnohem citlivější. Kdybyste hodinu narození nevěděli hned na prvním hovoru, tak to nevadí, ale budu ji potřebovat nejpozději před výkladem vašeho mentálního typu, abych se stihla podívat. Přesný čas narození lze zjistit na matrice v místě narození.

Skype / Zoom/ WhatsApp

Jednotlivé hovory probíhají na Skype nebo Zoom platformě. Jestli Skype nebo Zoom nemáte, prosím, nainstalujte si jej do počítače nebo mobilu. Jelikož budeme spolu trávit několik měsíců, bude potřeba, abyste si jednu z aplikací stáhli. Pokud se rozhodnete pro VIDEO otypování, budete potřebovat i WhatsApp (Signal, Telegram, Messenger je taky možný, dle domluvy).

Kvalitní Wi-Fi signál

Ujistěte se, že vaše wifi je silná. Bez dobrého wifi připojení se bohužel neobejdeme. Budeme si volat přes videohovor, takže aby se nám spojení nezasekávalo. Pokud máte neomezená data a dobré pokrytí signálu, není problém, abyste se mnou telefonovali třeba i z mobilu kdekoliv venku, kde se budete cítit dobře při mluvení o osobních věcech. 

Občerstvení (volitelné)

Nebojte se vzít si k hovoru něco k pití a k zakousnutí. Nevadí mi, když budete žvýkat, klidně jíst oběd. Je to samozřejmě na vás, co je vám příjemné. Já mám vždy připraven čaj a občas i čokoládu. 🙂

REFERENCE

Pokud hledáte klíč k přijetí sebe a druhých, tak tady ho určitě najdete.

„Mentální jazyky byly pro mě láska na první poslech. Při nejbližší možné příležitosti jsem se šla nechat otypovat, a to doslova změnilo můj život. Pochopila jsem spoustu věcí o sobě a znova a znova jsem od té doby proměnila většinu konfliktu na nějakou formu dohody nebo rozumné diskuze.

Taky jsem začala líp rozumět řeči mých nejbližších, která nebývala pro mě v minulosti vždy tak pochopitelná. Hned jak se objevila možnost kurzů, vrhla jsem se do hlubšího studia.

Jsem typ, co u máločeho vydrží a školy jsem vždycky nesnášela. "Mentály" mě ale dostaly!

Kurzy jsou úžasné, přehledné, zábavné, poučné. Ale hlavně, vše dokonale sedí a zapadá do sebe. Saška má všecko vypracované do nejmenších detailů. Zároveň má na všechny typy a situace spoustu konkrétních příkladů – jak mezi svými blízkými, kde k dobarveni přidá celé příběhy, tak z řad znamých osobností. To velmi pomůže těm, kdo potřebuji teorii hned vidět na příkladu.

Díky kurzům jsem začala líp a líp rozumět lidem ve svým okolí a dokonce líp akceptovat některé příbuzné, které jsem dřív nemusela. Dost jsem vylepšila a zpříjemnila pár svých vztahů. Kdykoli hrozí nějaký konflikt, hned mi v hlavě naskočí automatický překladač, který rozpoznává typy vyjadřování toho druhého a detekuje, co že mi to vlastně konkrétně brnká na nervy a proč.

Takže kdo má v životě jakékoli zbytečné konflikty (což jsou možná skoro všechny), tak je obrovská šance, že při správném použití MJ se jich zbaví.

Kdybych ale měla vypíchnout, za co jsem jim vděčná nejvíc, bylo by to asi to, že mi nabídly totálně jiný úhel pohledu na moje "nedostatky", kterými jsem byla během života onálepkovaná. Prostě - mnohostranná úleva."

Veronika Vitányi

CENÍK OTYPOVÁNÍ

vyberte si svou rychlost

VIDEO

Délka otypování
individuální

8.000,-

jednorázově
nebo 2 × 4.000,-

ZAJÍC

Délka otypování
3 – 4 měsíce

15.000,-

celkem

jednorázově

ŽELVA

Délka oypování
5 – 7 měsíců

3.400,- měsíčně

5 splátek
(celkem 17.000,-)

ŠNEK

Délka otypování
10 – 12 měsíců

1.900,- měsíčně

10 splátek
(celkem 19.000,-)

VIP

Délka otypování
1 – 2 měsíce

35.000,-

jednorázově