CHCETE UDĚLAT RENTGEN VAŠÍ MYSLI ?

Mentální mapa ©

Když si zlomíte nohu, doktor vám udělá rentgen a řekne vám, kde je problém. Když je vám ale psychicky zle, za kým půjdete, aby se vám podíval do hlavy? Kdo nebo co najde "zlomenou nožičku" vašeho já?

 

Mysl každého člověka je ale také možné vidět jako pod rentgenem.
Díky Mentální mapě © se můžeme podívat, kde je naše slepé místo v psychice, čemu se bráníme, co nás stresuje a co motivuje.  A poté můžeme uchopit i velmi křehkou věc, jakou je naše mentalita.

 

Mentální mapu © můžete studovat v online kurzu, kde ve 3. třídě probíráme všech 16 typů. Během studia jsem s vámi v online Facebookové skupině a vedu vás, jak v základu správně poznávat typy. Pomocí studia se můžete naučit všechny typy a poté se objednat na konzultace, kde pomocí mého vedení společně správně najdete váš typ. Je to cenově dostupnější, protože tu těžší část typování uděláte vy a já vás jen navedu.

Pokud se rozhodnete pro cekové otypování, počítejte s dlouhodobější prací, vyšší cenou a přečtěte si následující postup. 

PRŮBĚH OTYPOVÁNÍ A CO JE V CENĚ

 

PŘES 10 HODIN INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ

 

 1. Mentální mapování: 2 - 3 videohovory po 2 hodinách. Během videohovorů vám pokládám sérii otázek obecného i velmi osobního charakteru. Otázky mi pomohou ukázat vaše podvědomí, abych poznala váš typ.  Nechávám vás mluvit a ptám se na různé situace z vašeho života, otázky na tělo a do hloubky vaší mysli. Dělám si poznámky, skenuji vás, načítám z vašich odpovědí informace, mapuji váš typ.
 2. Vyhodnocení:  po skončení otázek, tedy v době, kdy si nevoláme, pracuji v zákulisí, vstřebávám indice z našeho hovoru, zhodnocuji váš typ a zpracovávám informace.
 3. Výklad typu: výklad typu trvá 2 hodiny a je to samostatný videohovor s výkladem, který natáčím na video. Ve výkladu dostanete podrobný popis vaší Mentální mapy, vašich mentálních jazyků a doporučení, jak s vaším typem a mapou pracovat.
 4. Konzultace typu: po skončení výkladu po dobu následujících 3 měsíců budete moci konzultovat váš typ, pokládat dopolňující otázky k vašemu typu, a to buď přes Whatsapp (neomezeně), nebo přes telefon/videohovor (2 x 2 h nebo 1 x 4 h). V konzultacích zopakujeme nabyté informace z otypování a budeme tak upevňovat váš typ. Pobavíme se o tom, čeho jste si začali ve svém životě vlivem otypování všímat, co se vám podařilo lépe zvládat. Tyto konzultace jsou důležité proto, aby se vám nevypařilo z hlavy všechno, co jste se na otypování dozvěděli. I když budete mít nahrávku, nelze všechno vstřebat hned po otypování, které je na jednu stranu dokončením mapování, ale z hlediska vaší osoby je prvním krokem a začátkem práce na svém typu. A právě teb časový odstup je důležitý pro to, abychom s vaším typem pracovali v průběhu času. Konzultace mají za účel dosledování, dovysvětlení dalších vrstev vašeho typu, upevnění vašeho typu ve vás. Tato část je nejdůležitější pro to, abyste se svým typem sžili, vnímali ho v každodenním životě a dokázali se naplno řídit svým typem a mohli na sobě dál sami pracovat.

 

 DALŠÍ INFORMACE K PRŮBĚHU

 

 • Mezi mapovacími hovory a výkladem potřebuji časový odstup, abych mohla získané informace zpracovat a podívat se na váš typ z nadhledu. Jako malíř, který se na obraz potřebuje podívat z dálky, aby viděl celek. Tedy počítejte s tím, že mezi hovory budou časové odstupy a celková délka otypování bude 1 - 2 měsíce v závislosti na tom, jak často budete mít možnost telefonovat.
 • Po skončení celého otpování vám zašlu videozáznam přes úschovnu, abyste se k videu a k výkladu mohli vracet, udělat si z něj výpisky, poslechnout si znovu důležité pasáže atd. 
 • S klientem pracuji opravdu velmi individuálně a na velmi hluboké osobní úrovni. Může se stát, že vás některá témata rozpláčou nebo nebudete vědět, co říct. Pracuji tak, abych odhalila všechna zákoutí vašeho podvědomí, aby nedošlo k omylu, jaký jste typ. Proto je potřeba se skutečně hloubkově soustředit na každou vrstvu, zeptat se i na stejnou otázku různými způsoby. Proto jsou mapovací hovory rozděleny do několika hovorů, abych vás navnímala v různých dnech, v jiných fázích a náladách, a mohla porovnat vaše odpovědi.
 • Typovací hovory jsou vždy v úterky a čtvrtky, a to v časových blocích:

  12 - 14 h
  14 - 16 h
  16 - 18 h

 • Otypování probíhá pouze formou online video hovorů. Prosím, nežádejte o osobní setkání. Vím, proč to tak mám nastaveno a je to nuté k tomu, abych odvedla dobrou práci. Pokud je toto pro vás nezvládnutelný překážka, pak zvolte variantu online kurz + následné dpolňkové konzultace přes Whatsapp.

KDE SE POTKÁME? NA WHEREBY

 

Nemusíte se nikde registrovat, stačí mít funkční kameru, mikrofon a dobré internetové připojení.

 

 NEŽ SE OBJEDNÁTE

Osobní otypování zabere spoustu vašeho i mého času a sil, tak zvažte, zda chcete skutečně investovat a má to pro vás tuto hodnotu. Pokud byste chtěli poznat svůj typ, ale z finančních důvodů je pro vás tato služba nedostupná, můžete si za nižší cenu koupit online kurz, ve kterém probíráme jednotlivé jazyky a také všech 16 typů. V kurzu můžete vlastními silami (a pod mým lektorským vedením) zkusit najít svůj typ a také typy svých blízkých. U kurzu není záruka, že sami sebe otypujete, protože k odhalení typu potřebujete rozlišovací a pozorovací talent a k poznání podvědomí potřebujete nestranného pozorovatele. Zároveň jsem ale v kurzu neustále přítomna pro vaše dotazy, kurz obsahuje spoustu video ukázek, na kterých vidíte chování jazyků a typů, a tyto ukázky vám mohou pomoct se zorientovat prakticky. A pokud by ani to nestačilo, pak můžete využít samostatnou hodinovou konzultaci, kde se mě můžete zeptat na nějakou konkrétní situaci z vašeho života, ale tato konzultace neprobíhá stejně jako otypování, neboť vám pouze odpovídám, ale neznám váš typ.

 

CENA ZA INDIVIDUÁLNÍ OTYPOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

10.000 ,-

Otypování se hradí předem na účet,  tím si zarezervujete váš termín. V jednom měsíci přijímám maximálně dvě osoby, hlaste se proto nejméně měsíc předem, aby už nebylo obsazeno.

OTYPOVÁNÍ DĚTÍ

V ROCE 2020 NEPŘIJÍMÁM OBJEDNÁVKY NA OTYPOVÁNÍ DĚTÍ

Pro nedostatek času v příštím roce otypování dětí nebude možné, ale pokud byste chtěli nezávislou radu, objednejte si konzultaci, kde se můžeme pobavit o projevech vašeho dítěte a mohu vám vysvětlit základní principy a doporučit obecné rady.

Taktéž vám doporučuji zakoupit online kurz a zkusit vlastními silami (a mým dozorem ve FB skupině) přijít na typ vašeho dítěte za dostupnější cenu.

Co o otypování říkají klienti

"Znalost Mentálních jazyků nám do domova přinesla harmonii a pochopení, že jsme všichni v pořádku takoví, jací jsme. Dříve jsem si brávala osobně, když si dcera i přes mé dlouhodobé výchovné snažení dělala některé věci po svém a já byla ne vždy se situací spokojená. Uvědomila jsem si ale, že jsme od přírody velmi rozdílné a některé věci, kterým já přikládám důležitost, jsou pro ni zcela nepodstatné. Díky otypování jsem začala více vnímat její silné stránky a zamilovala jsem si je, uvědomila jsem si, že dcera má spoustu schopností, které mně chybí, a tuším, že pokud k sobě budeme přistupovat s láskou a tolerancí, můžeme si být nápomocné. Slabším místům jsem přestala dávat energii a chvílemi, kdy to drhne, jsem se přestala trápit. Přišlo velké zklidnění a zdá se mi, že nejen já se teď snažím přibližovat skutečným potřebám své dcery, ale i ona těm mým."
Katka S.PR manažerka
"S uvědoměním vlastního typu jsem začala vnímat mentální typ své šestileté dcerky. Přišlo mi až neuvěřitelné, o kolik jednodušší život dokáže být, když respektuji přirozené vlastnosti sebe a toho druhého, i když jsou v něčem velmi jiné než ty moje. Mezi mnou a dcerkou se vytříbil a zharmonizoval způsob komunikace, přestala jsem na ni mít nároky a vytvářet nátlaky v situacích, kde vím, že má slabiny. Naopak přikládám větší pozornost jejím silným stránkám a mentálním jazykům, které používá víc a je si v nich jistá. Tam si troufám chtít i více a velmi dobře se to osvědčuje. Přestala jsem posuzovat a odsuzovat činy, které se mi u ní nelíbí, protože bych se tak sama nikdy nezachovala. Posílila jsem důvěru ve svou intuici a důvěru ke schopnostem a pocitům mé dcerky. Celkově se cítím více uvolněná ve vztahu k sobě i k ostatním, protože vím, že posuzovat druhé podle sebe je zcela neadekvátní."
Renata K.lektorka Wa-tsu
" Ve vztahu se svým pětiletým synem jsem měla dlouhodobě pocit jakési nedostatečnosti a docela mě to trápilo. Často nám vznikala nedorozumění, u když jsem se velmi snažila, cítila jsem, že komunikace vázne. Nyní díky otypování již vím proč. Zjistila jsem, že naše mentální typy jsou vzájemně hůře kompatibilní. Syn mi totiž přirozeně tlačí na moje slabé místo vlastnostmi, které on má silně vyvinuté. Uvědomila jsem si, že na tom není vůbec nic špatného, že prostě jen máme takovou výchozí pozici. Dnes vím, jak komunikovat, aby lépe "slyšel". Co je pro mne ale nejdůležitější: otypování mi přineslo hluboké pochopení jeho přirozenosti (proč má neustále tendence bavit okolí i sebe, proč má méně etiky než já, proč neposedí a podobně)."
Marcela R.maminka na mateřské