CHCETE ZJISTIT, JAKÝ JSTE TYP OSOBNOSTI?

Znát váš typ osobnosti je důležité:

 • Abyste se vyznali sami v sobě a věděli kdo jste.
 • Abyste věděli, na čem konkrétně vy potřebujete pracovat (zlepšení vztahů, komunikace, práce, zdraví, směřování atd.)
 • Abyste se dokázali zvednout a dát zpátky dohromady, když se sesypete nebo máte těžké období.
 • Abyste se měli rádi, i když máte slabé stránky a nejde vám všechno na 1000 %.
 • Abyste se uměli přijmout a pochopili, co se vám v životě děje a proč.
 • Abyste dokázali narovnat vzorce z rodiny (co je vaše, co rodičů, co z výchovy) a začali se rozvíjet dle svého typu osobnosti.
 • Abyste věděli, jk se rozhodovat v každodenních situacích i závažných věcech.
 • Abyste plně věřili svým vnitřním rádcům a věděli, jak jim naslouchat.
 • Abyste věděli, co je pro vás normálnínesoudili se podle měřítek jiných (a druhé dle vašich měřítek).
 • Abyste dokázali lépe vyjadřovat vaše potřeby.
 • Abyste věděli, co je vaše síla a o jakou část sebe sama se můžete spolehlivě opřít.

A abyste to vše uměli začlenit do praxe každodenního života.

Možná už jste na cestě osobním rozvojem hledali, kdo jste. Možná už jste i hodně o sobě našli. Ale možná se vám stále nedaří tyto znalosti používat v každodenním životě. Znáte teorii, ale nevíte, co s tím dělat prakticky.

Já vás naučím používat váš typ osobnosti
v praktickém životě,

protože to sama každý den dělám a teprve v praxi má typologie ten správný a skutečný smysl, protože:

Vědět, jak se řídí auto, z vás ještě neudělá skvělého řidiče. Potřebujete začít aktivně řídit a zvládat situace na vaší cestě životem. 

Pokud nechcete používat váš typ osobnosti v každodenním životě, bude to pro vás jen další teoretická znalost, kterou časem zapomente, protože ji nebudete aktivně používat (a upřímně, nestojí to ani vám za ty peníze, ani mně za ten čas).

Jsem tady pro všechny,

kdo chtějí svůj typ osobnosti používat v každodenním životě, rozvíjet se podle svého vnitřního kompasu a svou mentální mapu si vzít do ruky, kdykoliv potřebujete najít vlastní cestu.

 

SLOVNÍČEK POJMŮ

Nejprve vám zde uvedu pár pojmů, které pro vás mohou být nové. Abyste se vyznali v tom, co otypování obnáší, vysvětlíme si pár základních slov, co které znamená.

Otypování = celková služba zjištění vašeho typu
Typování = jednotlivé hovory, během kterých se vás ptám na otázky a zjišťuji váš typ
Mentální typ = váš typ osobnosti
Mentální mapa = diagram, ve kterém je zapsán váš mentální typ
Výklad typu/Mentální mapy = výsledný produkt služby, kdy vám řeknu, jaký jste typ osobnosti a ukážu vám, jak je váš typ zaznamenán v Mentální mapě a naučím vás tuto mapu používat
Mentální koučink = navazující konzultace na míru vašemu typu následující po otypování
Mentální jazyky = název typologie odvozený od jejího obsahu 
8 mentálních jazyků = jednotlivé jazyky, ze kterých se skládají všechny mentální typy
16 mentálních typů = typy osobností, které se skládají z osmi mentálních jazyků

 

 

JAKÝ JSTE MENTÁLNÍ TYP OSOBNOSTI

Váš mentální typ (typ osobnosti) může být buď tělesný, intuitivní, emoční, nebo rozumový. Celkový počet mentálních typů je 16. Žádný z mentálních typů ale není stejný jako druhý. Každý člověk je naprosto jedinečný a typologie vám dá individuální Mentální mapu k vaší osobnosti, nikoliv nálepku či škatulku. Mentální jazyky totiž fungují holisticky. To znamená, že se při typování (zjišťování vašeho typu) dívám na individuální nastavení vašeho mentálního typu a pracuji s dalšími metodami dohromady. Dostanete tak mnohem podrobnější výklad a popis vaší osobnosti, než v jakékoli jiné typologii. 

Z ČEHO SE SKLÁDÁ MENTÁLNÍ TYP

barevní panáčci

Osobnost každého člověka se skládá z osmi mentálních jazyků. Tyto jazyky se jmenují: Bojovník, Požitkář, Vizonář, Filozof, Herec, Psycholog, Pracant a Přemšýlivec. Každý jazyk má spoustu charakteristických vlastností chování, které projevujeme v každodenním životě. Těchto 8 jazyků máme v sobě všichni, všechny používáme, ale každý z nás je má seřazené v jiném pořadí, v jiné síle a v jiné roli. A proto jsme tak odlišné povahy. Kombinace osmi jazyků určuje, který mentální typ budete. Celkem je pouze 16 možných kombinací jazyků, tedy celkem 16 mentálních typů osobnosti.

PROČ NEMŮŽETE ZJISTIT SVŮJ MENTÁLNÍ TYP SAMI

panáčke se dívá přes lupu do hlavy druhému panáčkovu

Není to zcela nemožné, ale je to velmi náročné. Museli byste nastudovat celou typologii a mít velmi dobře jasno sami v sobě (což většina lidí nemá, a proto jste tady, abyste díky typologii jasno měli). Vlastní typ většinou sami nepoznáte, protože máte v sobě mix osmi jazyků, takže kdybyste si četli charakteristické vlastnosti jednotlivých mentálních typů, budete se pravděpodobně cítit, že na vás sedí od každého něco.

Další důvod je ten, že vás ovlivňuje mnoho podstatných faktorů: podvědomí, vlivy rodičů a výchovy, dědičné rysy, prostředí, ve kterém jste vyrůstali a lidé, kteří vás obklopují od dětství do dospělosti. Proto je pro vás těžké vyznat se v tom, kdo jste a potřebujete pohled zvenčí, abyste zjistili váš mentální typ.

Já vám tento pohled zvenku dám, protože umím číst v chování lidí a poznat jejich mentální typy. Nejsem ničím ovlivněna, nemám žádný osobní záměr s klientem. Pracuji tak, že pozoruji vaše chování, ale nerozhoduji o tom, který typ se mi k vám hodí. Vůbec to nijak neovlivňuji. Váš mentální typ se ukáže sám, jakmile nasbírám dostatek indicií, podle kterých správně poznám, jaký mentální typ jste.

Proto je služba časově náročná, neboť i když je pouze 16 mentálních typů, každý člověk je takový originál, že nelze všechny hodnotit podle jednoho mustru. 

Přečíst článek o tom, jak typuji.

K ČEMU VÁM BUDE OTYPOVÁNÍ DOBRÉ? 

Základem osobního rozvoje je dobře se vyznat sám v sobě. Když nevíte, jak fungují vaše myšlenkové pochody, emoce, podvědomé reakce, pak půjdete v životě mnohem delší cestou pokusů a omylů. Když nevíte, co je vaše a co přejaté z výchovy rodičů, od druhých lidí či vlivu přátel a parntera, nebudete si jisti, jestli se řídíte pro vás správnými hodnotami.

Jestli se chcete realizovat a růst, potřebujete spolehlivě vědět, jaká je struktura vaší osobnosti, abyste mohli dělat rozhodnutí v souladu s vaší povahou. Když neznáte svůj mentální typ, pravděpodobně budete cítit nejistotu a mohou vás ovlivňovat lidé a okolnosti, které nemusí být pro vás příznivé.

Když však poznáte váš mentální typ, pak můžete s jistotou nacházet vlastní řešení přímo podle vašeho vrozeného nastavení. Budete si jisti tím, které vlivy druhých lidí a okolí jsou či nejsou pro vaši osobnost zdravé a rozvíjející.

 • Budete vědět, kdo jste a co potřebujete.
 • Dokážete se postavit za sebe sama.
 • Budete sami sobě oporou.
 • Budete přijímat svou osobnost i s jejími slabinami.
 • Začnete mít více rádi sebe sama.

MENTÁLNÍ MAPA ©

Komplexní, hloubková strukutra vaší osobnosti, ve které je zaznamenán váš mentální typ.

Mentální mapa © je zcela unikátní nové pojetí typologického popisu osobnosti. Tuto mapu jsem vyvinula na základě letitého zkoumání typologických teorií a pozorování typů v praxi.

Mapa vám dá odpovědi na jakoukoliv situaci vašeho života. Je to váš osobní kompas - GPS vašeho života. Nahlédnete do své mapy a ihned víte, co dělat a co nedělat, kterou cestou se vydat a jakým způsobem se realizovat.

Žádná typologie nemá takto přesný systém, který by dával odpovědi na všechny otázky a témata ze života. Lidé, kteří v životě vyzkoušeli mnoho jiných typologií, mají až díky Mentální mapě © pocit, že konečně vidí celou svou osobnost - všechny detaily v jednom celku.

Tuto Mentální mapu © dostanete jako výsledek otypování. V prázdné mapě (na obrázku výše) ještě není vidět konkrétní mentální typ, protože v ní zatím nejsou vidět žádné mentální jazyky. Je zde ale ihned vidět struktura toho, jak jsme v základu všichni nastaveni. Pročtěte si prázdnou Mentální mapu a připravte se na to, co vás na otypování čeká. 

KTERÉ VRSTVY VAŠÍ OSOBNOSTI BUDEME ODKRÝVAT?

panáček uprostřed čtyř polí

SCHOPNOSTI

V oblasti vašich schopností zjistíme, čím se v životě máte řídit a jaký je váš přirozený způsob komunikace. Řekneme si, jak můžete své schopnosti kultivovat a jak najít řešení problémů. Například vaší schopností bude jazyk Bojovníka a budete se učit vědomě používat svou sílu.

SLABINY

V oblasti vašich slabin odhalíme jazyky, které vás stresují. Zjistíme, jaké jsou vaše limity v kde končí vaše komfortní zóny. A podíváme se na to, abyste zůstali v mentální pohodě. Například vaší slabinou bude jazyk Herce a budete se učit zvládat emoce a komunikaci s druhými lidmi.

TOUHY

V oblasti vašich tužeb se podíváme do podvědomí a zjistíme, co vás bytostně přitahuje a motivuje, co vás naplňuje energií a čím se chcete obklopovat. Například vaší touhou bude jazyk Filozofa a budete pracovat s tím, jak do života vnést hlubší smysl.

STRACHY

V oblasti vašich strachů probereme vaše podvědomé obranné mechanizmy, věci před kterými se máte na pozoru a zjistíme, co je vaše stínové . Například vaším strachem bude jazyk Pracanta a budete se učit krotit svou kritičnost a přehnané nároky na výkon.

K ČEMU JE OTYPOVÁNÍ DOBRÉ?

VYZNÁTE SE SAMI V SOBĚ

Líp porozumíte svým reakcím, co vás štve a co těší. Čeho se bojíte a co vás přitahuje.

POZNÁTE SVÉ SLABINY

Objevíte achillovu patu své mysli a naučíte se pracovat se svou zranitelností.

NAJDETE SVÉ DARY

Naučíte se vědomě používat vaše silné stránky a talenty, které jste ani netušili, že máte.

PŘIJMETE SEBE

Začnete se mít rádi takoví, jací jste. Přijmete se, přestanete se soudit a srovnávat.

BUDETE RŮST

Dostanete návod na míru, jak rozvíjet váš osobní život, projekty a podnikání.
Modrý panáček, který se kouká nahoru do vlastní hlavy, tam je mozek a v něm otazník.

NAJDETE VLASTNÍ ŘEŠENÍ

Návod na život máte ve svých rukách. Já vám k němu dám MAPU a naučím vás ji používat.

CO VÁM OTYPOVÁNÍ PŘINESE?

ÚLEVU

Nejste špatní, když se zakřičíte na dítě nebo zareagujete útočně. Vaše slabiny nejsou ostuda. Budete vědět, jak s nimi pracovat.

UJIŠTĚNÍ

Vaše chování vychází z vašeho nastavení. Jste v pořádku, jací jste, možná s tím ještě neumíte zacházet. Váš typ vás ukotví v tom, kdo jste.

NÁVOD

Každá situace má řešení. Když se vyznáte v sobě, budete vědět, jak v situacích reagovat a neovládne vás automatická reakce.

NAVIGACI

Můžete jít jakoukoliv cestou, kterou se rozhodnete. Ale budete držet v ruce mapu své mysli, která vám ukáže vaši osobní cestu.

POCHOPENÍ

Mnohdy se v životě ptáme na otázku začínající slovem: "Proč?" Se znalostí typu budete schopni vždy znát své "PROTO".

SEBEREALIZACI

Ve vaší práci či podnikání budete přesně vědět, které metody vám budou fungovat a které vašemu typu nesvědčí. Najdete svou autenticitu a postavíte se do své síly bez srovnávání s cestou druhých.

CHCETE ZJISTIT, JAKÝ JSTE TYP OSOBNOSTI?

Vyberte si ze dvou možností:

OTYPOVÁNÍ ROZHOVOREM

OTYPOVÁNÍ PŘES VIDEO

JAK OTYPOVÁNÍ PROBÍHÁ?

panáček telefonuje na skype

1. Zavoláme si přes Skype či Zoom na videohovor.

Pro typování používám aplikaci Skype nebo Zoom. Hovory budou probíhat 2x týdně v délce 60 minut. Většinou se budeme scházet ve stejný den a hodinu, ale podle situace je možné i některý den vynechat či posunout.

panáčke se dívá přes lupu do hlavy druhému panáčkovu

2. Budeme si povídat a já budu objevovat váš typ. 

Nebudeme dělat žádné testy. Půjdu rovnou k vaší osobnosti pomocí otázek, které jsem si sestavila tak, abych odhalila všechny vrstvy vaší osobnosti a vaše mentální jazyky. Během povídání si budu zapisovat odpovědi do počítače.

modrý panáček, který ukazuje na mentální mapu

3. Dostanete výklad vaší Mentální mapy.

Výklad vašeho mentálního typu a vysvětlení Mentální mapy budu nahrávat, takže vám zůstane audio i video zázam + PDF soupis vašeho typu, abyste se k němu mohli vracet. Zmíním i vlivy vašeho astrologického nastavení.

PODROBNÉ INFORMACE K OTYPOVÁNÍ

 • Celé otypování trvá 2 měsíce (16 hodin typování, výkladu typu a práce s mapou).
 • Typování: během dvou měsíců si budeme volat 2 × týdně, v předem domluvené dny a hodiny.
 • Budu se vás ptát na otázky ze života a zapisovat si vaše odpovědi. Počet typovacích hovorů je 12. Pokud v této části budou nutné hovory navíc, cena se nenavyšuje (může se to stát, pokud je váš typ těžko rozpoznatelný).
 • Výklad: následující měsíc vám ukážu váš mentální typ osobnosti a naučím vás pracovat s vaší mentální mapou (celkem 4 hovory × 60 min).
 • Všechny hovory jsou v délce 60 minut a probíhají ve všední dny v časech: nejdříve od 11 h, nejpozději do 18 h (výjimečně i později podle domluvy), a to na platformě Skype nebo Zoom.
 • Otypování zabere více hodin, abych správně poznala váš mentální typ, potřebuji probrat všechny okruhy otázek (cca 80 otázek na různá témata ze života), na které odpovídáte vždy volně a svými slovy. Na začátku typování se člověk projevuje jinak než po určitém čase (přirozená reakce u všech typů), takže vás potřebuji vidět vícekrát (u žen i v různých fázích cyklu). Otypování nelze urychlit, neboť se potřebuju podívat do všech vrstev vaší osobnosti a také do vašeho podvědomí.
 • Cena za celou službu je 24.000 Kč a v ceně je celkem 16 hodin spolupráce za sníženou sazbu 1.500 Kč/h (při překročení hodin typování cena nenarůstá). Moje plná hodinová sazba je 2.500 Kč, takže pokud byste chtěli otypování platit od jednotlivé hodiny, vyšla by vás na 37.500 Kč! Je pro vás tedy výhodnější službu zaplatit jednorázově, jelikož ušetříte tisíce a bude vás to motivovat otypování dokončit. Můžete také rozložit platbu na dvě splátky 2 x 12.500 (celkem za 25.000 Kč).
 • Služba se platí předem jako závazná objednávka dlouhodobé spolupráce. Po zaplacení je platba nevratná. Můžete také zvolit platbu na splátky, kdy se ale cena navýší na plnou. V tomto případě začne spolupráce po zaplacení první splátky a další splátka se uhradí následující měsíc, jinak nebude možné službu dokončit (bez možnosti navrácení předchozích splátek). 
 • V ceně jsou zahrnuty všechny typovací hovory + výklad vašeho mentálního typu + nahrávky a PDF materiály.
 • Služba končí výkladem vašeho mentálního typu spolu s vysvětlením vaší Mentální mapy. Následně je možné přikoupit navazující konzultace (po celý následují rok od skončení za sníženou sazbu 1.200 Kč/h).

CO JE POTŘEBA SI NA OTYPOVÁNÍ PŘIPRAVIT?

Hodina narození

Prosím zjistěte přesný čas vašeho narození. Při výkladu se dívám na vaše astrologické nastavení. Je to velice důležité, jelikož vlivy horoskopu vysvětlují, proč dva stejné mentální typy jsou velmi odlišné. Například můžete být extrovertní mentální typ, ale vlivem horoskopu budete mít zesílené introvertní chování. Nebo pokud budete logický mentální typ, ale váš horoskop bude zesilovat emoce, budete mnohem citlivější. Kdybyste hodinu narození nevěděli hned na prvním hovoru, tak to nevadí, ale budu ji potřebovat nejpozději před výkladem vašeho mentálního typu, abych se stihla podívat. Přesný čas narození lze zjistit na matrice v místě narození.

Skype / Zoom

Jednotlivé hovory probíhají na Skype nebo Zoom platformě. Jestli Skype nebo Zoom nemáte, nainstalujte si jej, prosím, do počítače nebo mobilu. Jelikož budeme spolu trávit několik měsíců, bude potřeba, abyste si jednu z aplikací založili. 

Kvalitní Wi-Fi signál

Ujistěte se, že vaše wifi je silná. Bez dobrého wifi připojení se bohužel neobejdeme. Budeme si volat přes videohovor, takže aby se nám spojení nezasekávalo. Pokud máte neomezená data a dobré pokrytí signálu, není problém, abyste se mnou telefonovali třeba i z mobilu kdekoliv venku, kde se budete cítit dobře při mluvení o osobních věcech. 

Sluchátka (nepovinné)

Máte-li sluchátka, vezměte si je a vyzkoušíme, jestli je s nimi lepší zvuk.

Občerstvení

Nebojte se vzít si k hovoru něco k pití a k zakousnutí. Nevadí mi, když budete žvýkat, klidně jíst oběd. Je to samozřejmě na vás, co je vám příjemné. Já mám vždy připraven čaj a občas i čokoládu. 🙂

CENA ZA OTYPOVÁNÍ

24.000,-

(nebo na dvě splátky 2 × 12.500,- celkem za 25.000 Kč)

Cena je za celou službu 2 měsíců spolupráce (celkem 16 hodin). Objednávka je závazná a platí se předem. Je možné zvolit platbu na splátky, kdy se cena navýší (2 × 12.500 Kč). V tomto případě začne spolupráce po zaplacení první splátky a druhá splátka se hradí následující měsíc, jinak nebude možné službu dokončit (bez možnosti navrácení předchozí splátky). Po skončení otypování můžete dokoupit návazné konzultace (po celý následující rok od skončení za sníženou sazbu 1.200,-/h).

REFERENCE

Pokud hledáte klíč k přijetí sebe a druhých, tak tady ho určitě najdete.

„Mentální jazyky byly pro mě láska na první poslech. Při nejbližší možné příležitosti jsem se šla nechat otypovat, a to doslova změnilo můj život. Pochopila jsem spoustu věcí o sobě a znova a znova jsem od té doby proměnila většinu konfliktu na nějakou formu dohody nebo rozumné diskuze.

Taky jsem začala líp rozumět řeči mých nejbližších, která nebývala pro mě v minulosti vždy tak pochopitelná. Hned jak se objevila možnost kurzů, vrhla jsem se do hlubšího studia.

Jsem typ, co u máločeho vydrží a školy jsem vždycky nesnášela. "Mentály" mě ale dostaly!

Kurzy jsou úžasné, přehledné, zábavné, poučné. Ale hlavně, vše dokonale sedí a zapadá do sebe. Saška má všecko vypracované do nejmenších detailů. Zároveň má na všechny typy a situace spoustu konkrétních příkladů – jak mezi svými blízkými, kde k dobarveni přidá celé příběhy, tak z řad znamých osobností. To velmi pomůže těm, kdo potřebuji teorii hned vidět na příkladu.

Díky kurzům jsem začala líp a líp rozumět lidem ve svým okolí a dokonce líp akceptovat některé příbuzné, které jsem dřív nemusela. Dost jsem vylepšila a zpříjemnila pár svých vztahů. Kdykoli hrozí nějaký konflikt, hned mi v hlavě naskočí automatický překladač, který rozpoznává typy vyjadřování toho druhého a detekuje, co že mi to vlastně konkrétně brnká na nervy a proč.

Takže kdo má v životě jakékoli zbytečné konflikty (což jsou možná skoro všechny), tak je obrovská šance, že při správném použití MJ se jich zbaví.

Kdybych ale měla vypíchnout, za co jsem jim vděčná nejvíc, bylo by to asi to, že mi nabídly totálně jiný úhel pohledu na moje "nedostatky", kterými jsem byla během života onálepkovaná. Prostě - mnohostranná úleva."

Veronika Vitányi