CHCETE ZNÁT SVŮJ TYP A ZÍSKAT MAPU SVÉ MYSLI?

Mentální mapa ©

CO JE TO OTYPOVÁNÍ?

Otypování je proces, který má za úkol naskenovat nastavení vašeho typu osobnosti.  představte si, že jdete k doktorovi, on vám udělá rentgen a vy uvidíte dovnitř svého těla, jak máte postavenou kostru, jestli máte zlomenou nohu, co je ve vašem těle v pořádku a co špatně. To se týká vašeho fyzického těla. A otypování metoda, jak se podívat do vaší hlavy a udělat "rentgen vaší mysli". Lidská mysl má totiž také svou neviditelnou kostru a pomocí otypování ji lze zmapovat. Díky tomu pak víte, jestli ve vaší psychice není někde "zlomená nožička", ze které by mohly pramenit potíže v komunikaci. Nebo jaké jsou vaše silné stránky, o kterých třeba ani nevíte. Otypování vám celkově ukáže, jak máte pracovat na tom, abyste dali do rovnováhy silné a slabé stránky vaší psychiky a jak se naučili se svou myslí a svým typem pracovat, abyste zůstali v mentální rovnováze.

 

Otypování je proces, ve kterém skenujeme vaši mysl a objevujeme vaši mentální mapu.

 

Žádná mapa ale v základu neříká, co máte a nemáte dělat. Mapa vždy pouze ukazuje možnosti, která cetsa k cíli je jednodušší, bezpečnější a která náročnější, plná výzev a úskalí. Mapa je prostě mapa a je potřeba v ní umět číst. Mnoho lidí zažívá trápení, protože nezná mapu své mysli, celý život volí složitá řešení a nevidí, že je možné zvolit cestu mnohem příjemnější a rychlejší pro dosažení vytouženého cíle.

Otypování tedy neslouží pouze lidem, kteří mají problémy a potřebují je vyřešit. Typologie je především nástroj seberozvoje, který vám dává návod, podle kterého můžete v životě sami řídit své kroky a s jistotou vědět, kdo jste, co je dobré konkrétně pro váš typ a jaké jsou vaše limity a schopnosti. 

Mentální mapa © je nástroj, díky kterému můžete směrovat cestu všeho seberozvoje. Mapu dostanete na osobním otypování a naučím vás s ní pracovat. Mapa vám umožní uchopit vaše procesy, které se vám odehrávají v hlavě, mysli i ve vaší duši. Díky Mapě se jako pod rentgenem podíváme, kde je slepé místo ve vaší psychice, čemu se bráníte, co vás stresuje, co vás motivuje a co rozvíjí - a především, jak s tím pracovat. Mapa vám ukáže, které způsoby komunikace a realizace jsou pro vás složité a které snadné, na co zaměřit svou pozornost a o jakou stránku své osobnosti se můžete opřít.

Otypování je cesta, jak se naučit pracovat se svým typem. Jsem zde pro to, abych poznala váš ty a naučila vás s ním pracovat. Vaším úkolem je se dobře naučit pracovat se svou mapou (na začátku vás vedu za ručičku a poté už to umíte sami), abyste si sami ve výsledku dokázali pomoct. Jsem typolog, který vám vysvětlí nastavení vašeho typu osobnosti a jak s tím pracovat v každodenním životě. Mým úkolem tedy není vyřešit váš život, ale dát vám návod, abyste sami uměli najít řešení vašich problémů a situací ve vašem životě. Ukážu vám, jak na to, a budu zde pro vás, kdybyste potřebovali poradit. Každý člověk ale volí svá vlastní řešení a ta jsou i pro stejné typy velmi individuální. Tedy se řídím motem:

"Jesti chceš pomoct druhému, aby neumřel hlady, nauč ho rybařit." 

 

PRŮBĚH OTYPOVÁNÍ A CO JE V CENĚ

 

10 hodin práce na vašem typu +
2 KONZULTACE ZDARMA

 

  1. Mentální mapování: dvouhodinouvé videohovory, během kterých vám pokládám soubor otázek obecného i velmi osobního charakteru. Otázky mi pomohou ukázat vaše podvědomí, abych správně poznala váš typ.  Ptám se na různé situace z vašeho života, obyčejné otázky o práci, každodenních věcech, ale také otázky na tělo a do hloubky vaší mysli. Nechávám vás mluvit a dělám si poznámky, skenuji vás, z vašich odpovědí, hlasu, intonace a gest načítám informace a takto mapuji váš typ. V některých případech je mapovcích hovorů potřeba více, protože některé typy se déle otevírají. Mapování je velmi individuální, záleží to na vaší výřečnosti a také na tom, za jak dlouho projedeme okruhy otázek. Někdo mluví více, jiný méně, ale nedá se to uspěchat. Chci, abyste byli vždy sami sebou a nesnažili se opovídat "správně". 
  2. Vyhodnocení:  po skončení otázek, tedy v době, kdy si nevoláme, pracuji v zákulisí, vstřebávám všechny informace z našeho hovoru, zhodnocuji váš typ a zpracovávám nabyté poznatky.
  3. Výklad typu: výklad typu trvá 1 - 2 hodiny a je to samostatný videohovor s výkladem Mapy, který natáčím na video, abyste se k němu mohli vracet s odstupem času a nacházet v něm odpovědi. Výklady jsou celkem dva - v prvním výkladu vás seznámím s vaším typem, dostanete podrobný popis vašich mentálních jazyků a doporučení, jak pracovat s vaší Mentální mapou. Na druhém výkladu zrekapitulujeme znovu váš typ a doplníme otázky, které potřebujete upevnit, abyste se svou mapou dokázali pracovat sami. Tímto je otypování u konce, ale ještě to nekončí! :-) 
  4. Konzultace typu: po skončení otypování máte v ceně ještě 2 hodinové konzultace zdarma, které si můžete vybrat kdykoliv a na kterých se mnou budete moci konzultovat jakékoli otázky vztahující se k vašemu typu. Pobavíme se o tom, čeho jste si začali ve svém životě vlivem otypování všímat, co se vám podařilo lépe zvládat. Tyto konzultace jsou důležité proto, aby se vám nevypařilo z hlavy všechno, co jste se na otypování dozvěděli. I když budete mít nahrávku, nelze všechno vstřebat hned po otypování. A také časový odstup je důležitý pro to, abychom s vaším typem pracovali v průběhu různých životních období. Konzultace mají za účel upevnění vašeho typu v praxi. Tato část je nejdůležitější pro to, abyste se svým typem sžili, vnímali ho v každodenním životě a dokázali se naplno řídit svým typem a mohli na sobě dál sami pracovat. Tato možnost je zde proto, že po výkladu teprve začíná vaše práce na svém typu a v začátku potřebujete mít koho se zeptat, když si nebudete jistí, jak nabyté informace prakticky použít. Je ale na vás, za jak dlouho si tyto konzultace vyberete. 

 

 DALŠÍ INFORMACE K PRŮBĚHU

 

  • Mezi mapovacími hovory a výkladem potřebuji časový odstup, abych mohla získané informace zpracovat a podívat se na váš typ z nadhledu. Jako malíř, který se na obraz potřebuje podívat z dálky, aby viděl celek. Tedy počítejte s tím, že mezi hovory budou časové odstupy a celková délka otypování bude 1 - 2 měsíce v závislosti na tom, jak často budete mít možnost telefonovat.
  • Videozáznam z výkladu mapy vám pošlu buď přes úschovnu, nebo si jej stáhnete přímo ze Skypu, kde lze hovory nahrávat. Nahrávka je k tomu, abyste se k výkladu mohli vracet, udělat si z něj výpisky, poslechnout si znovu důležité pasáže a připomenout si s odstupem váš typ. Věřte tomu, že když si stejnou věc pustíte po měsíci znovu, uslyšíte věci v jiných souvislostech. 
  • S klientem pracuji opravdu velmi individuálně a na velmi hluboké osobní úrovni. Může se stát, že vás některá témata rozpláčou nebo nebudete vědět, co říct. Pracuji tak, abych odhalila všechna zákoutí vašeho podvědomí, aby nedošlo k omylu, jaký jste typ. Proto je potřeba se skutečně hloubkově soustředit na každou vrstvu, zeptat se i na stejnou otázku různými způsoby. Proto jsou mapovací hovory rozděleny do několika hovorů, abych vás navnímala v různých dnech, v jiných fázích a náladách, a mohla porovnat vaše odpovědi.
  • Typovací hovory trvají 2 hodiny a probíhají ve všední dny, začátek nejdříve ve 13 h.

  • Připravte si datum narození, místo a přesnou hodinu (lze zjistit na matrice za poplatek 50 Kč). Typ nelze zjistit z data narození, ale při výkladu se dívámna vaše astrologické nastavení a vlivy znamení na váš typ. Například můžete být extrovertní typ, ale mít zesílené introvertní chování vlivem horoskopu.
  • TÉMATA OTÁZEK: práce, odpočinek, přátelé, komunikace, pozorování, jídlo, tělo, sex, stres, zvířata, děti, dětství, rodiče, parnteři, myšlenky, filozofie, náboženství, výchova, paměť, fobie, konflikty, sny, touhy, plány, domov, fantazie a mnoho dalšího.

KDE SE POTKÁME? NA WHEREBY NEBO SKYPE

 

Na Whereby se nemusíte nikde registrovat, stačí mít funkční kameru, mikrofon a dobré internetové připojení. 
Na Skype musíte mít zaožený účet a pak už je to stejné. Na Skype mě najdete pod jménem mentalnijazyky

Otypování probíhá pouze formou online video hovorů. Prosím, nežádejte o osobní setkání, nebudu vám moci vyhovět. Vím, proč to tak mám nastaveno a je to nuté k tomu, abych odvedla dobrou práci. 

Jakmile se objednáte, ozvu se vám e-mailem a společně domluvíme první termín.
Objednávka otypování je závazná.