8 MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

Které jazyky jsou vaše nejsilnější?

barevní panáčci

Co jsou mentální jazyky a proč tomu říkáme jazyky

Mentální jazyky jsou neviditelné komunikační filtry v naší mentalitě, v mysli. Skrze tyto filtry vnímáme realitu a komunikujeme s lidmi.

Představte si, že máte v hlavě konkrétní hlasy, které k vám promlouvají a tyto hlasy určitým způsobem vnímají, co se děje kolem vás. Hlasy reagují na situace, přemýšlejí, cítí, srovnávají, mluví, odpovídají anebo jen tak pozorují, naslouchají, myslí si... 

Tyto hlasy vám říkají různé věty:

  • "Toho se bojíš. Tohle se ti líbí. Po tomhle toužíš. Tohle chceš. Tohle je ošklivé/ krásné. Tato věc/člověk/situace tě přitahuje. Tohle je špatně/ dobře. Tohle je/není normální. Tohle bys nikdy neudělala. Tohle tě vzrušuje. Tohle tě naplňuje. Tahle práce tě bude zajímat. Tohle místo tě obohacuje. V této společnosti se necítíš dobře. Tohle je tvá vize. Toto je tvůj cíl. Tohle je tvoje hodnota..."

Tohle jsou jazyky naší mysli = mentální jazyky. Tyto jazyky ovlivňují vaši osobnost a vaše vzorce chování. 

Ale ke každému člověku promlouvají různé mentální jazyky v různých podobách. Proto jsme každý odlišný. A když známe své mentální jazyky, pak víme, kdo v naší mysli promlouvá nejhlasitěji a nejčastěji.

K čemu je dobré vědět, jakou řečí mluví vaše mysl?

Je to dobré proto, abyste mohli tyto hlasy, mentální jazyky usměrňovat, korigovat, ovládat a pracovat s nimi vědomě. Když je neznáte, nemusíte si být jisti, zda váš vzorec chování pramení z mentálního jazyka (a je to pro vás normální) anebo je to vzorec převzatý od rodičů (který neprospívá vašemu typu osobnosti).

 

Jazyky vycházejí ze čtyř skupin jazyků a dělí se na introvertní a extrovertní.

Celkem je tedy 8 mentálních jazyků a jmenují se:
Bojovník, Požitkář, Filozof, Vizionář, Herec, Psycholog, Přemýšlivec, Pracant

Každý typ osobnosti má v sobě těchto 8 jazyků:

  • v jiné síle (kapacita a limity)
  • v jiné roli (řídící, mluvící, slepý...)
  • v jiné polaritě (plusová, minusová)

BOJOVNÍK

Extrovertní tělo: síla, vůle, tlak, opora, prosazení
CO CHCI?

POŽITKÁŘ

Introvertní tělo: klid, péče, praktično, zdraví, pohoda
CO JE MI PŘÍJEMNÉ?

VIZIONÁŘ

Extrovertní intuice: vize, nápady, inspirace, chaos
KAM SMĚŘUJI?

FILOZOF

Introvertní intuice: duše, myšlenky, hloubka, smysl
KAM PLYNU?

HEREC

Extrovertní srdce: emoce, vášeň, drama, krása
CO MILUJI?

PSYCHOLOG

Introvertní srdce: vztah, soucit, přátelství, láska
CO PROŽÍVÁM?

PRACANT

Extrovertní rozum: práce, výsledly, výkon, peníze
CO DĚLÁM?

PŘEMÝŠLIVEC

Introvertní rozum: systém, čísla, teorie, analýza
JAK TOMU ROZUMÍM?

PŘÍKLAD 8 JAZYKŮ

K čemu je dobré znát 8 jazyků? 

  • Umíte si přeložit, co kdo říká.
  • Víte, které jazyky jsou v mysli každého typu osobosti.
  • Poznáte kolem sebe projevy těchto jazyků.
  • Umíte říct jednu věc osmi různými komunikačními styly.