16 TYPŮ OSOBNOSTÍ

Přehled typů

Celkem existuje 16 mentálních typů osobností.

 

Váš mentální typ (typ osobnosti) může být buď tělesný, intuitivní, emoční, nebo rozumový. Celkový počet mentálních typů je šestnáct. Žádný z mentálních typů není zcela stejný jako druhý. Každý člověk je naprosto jedinečný a typologie vám dá individuální Mentální mapu k vaší osobnosti, nikoliv nálepku či škatulku.

V typologii Mentální jazyky pracujeme s 16 typy osobností, ale i když se každý člověk nachází v jednom z šestnácti typů, nejsme nikdy stejní. Vždy jsme jedineční, originální a neopakovatelní. Vždy záleží na tom:

  • v jakém prostředí jsme vyrůstali
  • jak nás ovlivňovali rodiče (kterými jazyky s námi mluvili a jak reagovali)
  • jak se utvářel náš charakter
  • jaké máme talenty
  • jaký máme astrologický profil

Zde je přehled názvu typů s ikonami jejich dvou hlavních jazyků:

Z ČEHO SE SKLÁDÁ MENTÁLNÍ TYP

barevní panáčci

Kombinace osmi mentálních jazyků určuje výsledný typ osobnosti.

Typy osobností se skládají z osmi mentálních jazyků. Tyto jazyky se jmenují: Bojovník, Požitkář, Vizonář, Filozof, Herec, Psycholog, Pracant a Přemšýlivec. Každý jazyk má spoustu charakteristických vlastností – negativní a pozitvní. 

Kombinace jazyků určuje váš typ osobnosti a ukazuje vám, které jazyky budete mít silné a slabé, které vědomé a podvědomé, které plusové a minusové. Každý typ má jazyky v jiné kombinaci, roli, síle a pořadí. Pořadí jazyků určuje Mentální mapa. 

Mentální jazyky fungují holisticky. To znamená, že se při otypování (zjištění vašeho typu) dívám na individuální nastavení vašeho mentálního typu a pracuji s dalšími metodami dohromady. Dostanete tak mnohem podrobnější výklad a popis vaší osobnosti, než v jakékoli jiné typologii. 

CHCETE ZNÁT VÁŠ TYP OSOBNOSTI?

Objednejte se na otypování!

modrý panáček, který ukazuje na mentální mapu

 

Získejte svou Mentální mapu, která bude kompasemnavigací ve vašem životě!